• 5 listopada 2020
 • Bez kategorii
 • Możliwość komentowania Zdalne nauczanie od 9 listopada – informacja została wyłączona

Zdalne nauczanie od 9 listopada – informacja

Ogłoszenie

   Od poniedziałku, 9 listopada br. do 29 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Uczniowie tych klas będą uczestniczyć w zajęciach zdalnych z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych.

 1. Obowiązującą jednolitą platformą do prowadzenia lekcji zdalnych  jest MS Teams. (każdy uczeń otrzymał dane do logowania na platformie Office 365, a tym samym komunikatora Teams.) Instrukcja logowania znajduje się we wpisie poniżej.  (Proszę rodziców o pomoc dzieciom w obsłudze platformy nauczania)
 2. Każdy uczeń  ma obowiązek dokonać logowania próbnego – termin wykonania do 09-11-2020.
 3. Podczas nauki zdalnej uczniowie realizują obowiązek szkolny poprzez uczestnictwo w zajęciach online.
 4. Lekcje online odbywają się zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć.
 5. Obecność ucznia na zajęciach jest obowiązkowa i odnotowywana na podstawie jego aktywności w czasie lekcji tj: logowania się ucznia na lekcjach typu online, poprzez wysłanie do lekcji komunikatu o treści „Obecny” w przypadku lekcji prowadzonych przy użyciu konwersacji tekstowej.
 6.  Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze,  zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rewalidacja odbywać się będą w sposób zdalny według obowiązującego planu zajęć.
 7. Szkoła oferuje wsparcie techniczne w zakresie zdalnego nauczania. tel.81 822 73 20
 8. Uwaga: W przypadku problemów technicznych i merytorycznych w obsłudze platformy Teams, można uzyskać pomoc  pod numerem telefonu: 81 822 73 20 (w czasie trwania lekcji)
 9. Informacje o ochronie danych osobowych w czasie e- learningu – https://spchruslina.pl/ochrona-danych-osobowych/ 

     Do 29 listopada br. przedłużone zostaje zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych – uczniowie kontynuują naukę zdalną.

   Oddziały przedszkolne 5-6 latków i 3-4 latków  funkcjonują w sposób stacjonarny  bez zmian.

 1. Dla dzieci uczestniczących w zajęciach stacjonarnych  pobyt w szkole jest na dotychczasowych zasadach.

 

O wszelkich zmianach będą Państwo informowani za pośrednictwem odrębnych komunikatów.


Comments are closed.