• 31 maja 2020
  • Możliwość komentowania XII Tydzień 01-06 do 05-06 została wyłączona

XII Tydzień 01-06 do 05-06

Klasa 7

Temat: Utrwalenie wiadomości, ćwiczenia powtórzeniowe. (poniedziałek 2 godziny)

konsultacje w szkole


Temat: Pisownia przymiotników złożonych – ćwiczenia. (wtorek)

– zapoznaj się z „Nową wiadomością” w podręczniku na str. 328 i zrób notatkę (możesz przepisać ostatni schemat ze str. 330),

– wykonaj w zeszycie zadanie 1 str. 328.


Temat: Utrwalamy wiadomości z rozdziału 7. (środa, piątek)

przeczytaj uważnie tekst w podręczniku na str. 331,

– wykonaj w zeszycie zadanie 1 i 3 ze str. 331 oraz 4, 5, 8, 12 i 13 str. 332. Zdjęcie rozwiązań prześlij do oceny do soboty 6 czerwca!


Comments are closed.