• 23 marca 2020
  • Możliwość komentowania I Tydzień 16 do 20-03-2020 została wyłączona

I Tydzień 16 do 20-03-2020

I Tydzień  16 do 20-03-2020

  1. Czytanie lektury Quo vadis Sienkiewicza (zagadnienia do lektury zostały podane na lekcji).

Można skorzystać z materiałów na stronie lektury.gov.pl

Proszę robić w zeszycie notatki z lektury (najważniejsze wydarzenia, informacje o bohaterach)

  1. Zredagowanie notatki o Henryku Sienkiewiczu w zeszycie ( 8 zdań).

Comments are closed.