• 7 czerwca 2020
  • Możliwość komentowania XIII Tydzień 08-06 do 12-06 została wyłączona

XIII Tydzień 08-06 do 12-06

Klasa 5

Temat: Ćwiczymy czytanie ze zrozumieniem. (poniedziałek, wtorek, środa)

przeczytaj w zeszycie ćwiczeń na stronach 141 – 142 tekst „Niebieska świeczka”,

– wykonaj w ćwiczeniu polecenia: 7 i 8 str. 142 oraz 9 str. 143,

– w zeszycie ułóż 5 pytań do tego tekstu,

dla chętnych konsultacje w szkole (środa).


Temat: Ćwiczymy ortografię. (piątek)

ułóż w zeszycie zdania z wyrazami: morze, może, wieży, wierzy, Jerzy, jeży, karze, każe. Zwróć uwagę na pisownię i znaczenie wyrazów!


Comments are closed.