• 3 września 2019
  • Możliwość komentowania Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania została wyłączona

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania

Przedmiot Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6 Klasa 7 Klasa 8
Edukacja wczesnoszkolna  PDF  PDF  PDF
Język polski
 PDF  PDF  PDF  PDF  PDF
Język angielski PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF
Język niemiecki  PDF  PDF
Muzyka  PDF  PDF  PDF  PDF
Plastyka  PDF  PDF  PDF  PDF
Historia  PDF  PDF  PDF  PDF  PDF
Wiedza o społeczeństwie  PDF
Przyroda  PDF
Geografia  PDF  PDF  PDF  PDF
Biologia  PDF  PDF  PDF  PDF
Chemia
 PDF  PDF
Fizyka  PDF  PDF
Matematyka  PDF  PDF  PDF  PDF  PDF
Informatyka PDF PDF PDF PDF PDF
Technika  PDF  PDF  PDF
Wychowanie fizyczne  PDF  PDF  PDF  PDF  PDF
EDB
Wychowanie do życia w rodzinie
Religia

Comments are closed.