• 26 kwietnia 2020
  • Możliwość komentowania VII Tydzień 27-04 do 30-04 została wyłączona

VII Tydzień 27-04 do 30-04

 

Poniedziałek,  27 kwietnia 2020r.

Temat dnia: Nasza Ziemia

Edukacja Zadania do wykonania

(Wysyłamy zdjęcia tylko wskazanych zadań)

wychowanie fizyczne  

Zabawy z piłką, skakanką, obręczą, itp. na podwórku

matematyczna Zaobserwuj  dodawanie  liczb trzycyfrowych różnymi sposobami– podręcznik, Z.1, s.38.

 

Wykonaj ćwiczenia ze s. 52

·        Ćw.1- rozwiązanie zadania i obliczenia sposobem pisemnym

·        Ćw.2- obliczenia sposobem pisemnym

·        Ćw.3- obliczenia sposobem pisemnym

·        Ćw.4- sumowanie liczb do wyniku 800

 

W zeszycie napisz „Lekcja”, „data”. Wykonaj zadanie 2 oraz 4 z podręcznika ze s.38:

·        Z.2, s.38 – obliczenia sposobem pisemnym

·        Z.4, s.38- układanie treści zadania do podanego działania oraz rozwiązanie ułożonego zadania

(praca w zeszycie na ocenę – prześlij zdjęcie wykonanej pracy  na skrzynkę klasową)

plastyczna  

Namaluj kredkami lub farbami pracę na temat „Ziemia- nasz dom”. Jeśli chcesz prześlij pracę na skrzynkę klasową.

muzyczna Wyszukaj w Internecie piosenkę „Ziemia, wyspa zielona”. Wysłuchaj jej słów i melodii. Spróbuj zaśpiewać piosenkę po kilkakrotnym wysłuchaniu. Naucz się słów i melodii.

Kanał YouTube  „Ziemia, wyspa zielona” (może być też wersja karaoke).

 

Wtorek,  28 kwietnia 2020r.

Temat dnia: Las naszym skarbem

Edukacja Zadania do wykonania

(Wysyłamy zdjęcia tylko wskazanych zadań)

przyrodnicza Przeczytaj tekst „Fantastyczne dzieła natury” – podręcznik, s. 6-7. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tych miejscach poszukaj informacji w Internecie.

Przeczytaj tekst „Znaczenie lasu” – podręcznik, s. 9.

W zeszycie napisz „Lekcja”, „data”. Wykonaj pisemnie Z.1, s.9 (Ułóż wypowiedź na temat „Jakie znaczenie ma las dla przyrody i człowieka”.)

(praca w zeszycie na ocenę – prześlij zdjęcie wykonanej pracy  na skrzynkę klasową)

Przypomnienie o zdjęciach  z hodowli fasoli- kto tego jeszcze nie przesłał.

polonistyczna Przeczytaj wiersz „Drzewo” – podręcznik, s.8

Wykonaj ćwiczenia ze s. 4-7:

·        Ćw. 1, s.4 – uzupełnianie nazw kontynentów

·        Ćw. 2, s.4 – uzupełnianie zdań

·        Ćw. 4, s.5 – czytanie tekstu, zaznaczanie czasowników i odmiana przez osoby czasowników „umiem”, „rozumiem”

·        Ćw. 1, s.6 – kolorowanie określeń

·        Ćw. 2, s.6 – uzupełnianie listu

·        Ćw. 4, s.7 – łączenie określeń do odpowiednich drzew

·       Ćw. 5, s.7 – uzupełnianie tabeli rzeczownikami w odpowiedniej formie

 

matematyczna  Zaobserwuj  dodawanie  liczb trzycyfrowych różnymi sposobami– podręcznik, Z.1, s.39.

W zeszycie napisz „Lekcja”, „data”. Wykonaj zadanie 2 z podręcznika ze s.39:

·        Z.2, s.39 – dodawanie  sposobem pisemnym

·        Z.4, s.39- dla chętnych

(praca w zeszycie na ocenę – prześlij zdjęcie wykonanej pracy  na skrzynkę klasową)

informatyczna Wykonaj ćwiczenie 1, s.32 (podręcznik „Elementarz odkrywców. Informatyka”). Ćwiczenie wykonaj z podręcznikiem i płytą.

 

Środa,  29 kwietnia 2020r.

Temat dnia: W parku narodowym

Edukacja Zadania do wykonania

(Wysyłamy zdjęcia tylko wskazanych zadań)

polonistyczna Przeczytaj tekst „Parki narodowe w Polsce” – podręcznik, s.10-11. Zapoznaj się z zasadami zachowania się w parkach narodowych – podręcznik, s.11.

Wykonaj ćwiczenia  ze s. 8-9:

·        Ćw. 1- uzupełnianie notatki

·        Ćw. 2  – wklejanie symbolu parku narodowego (ćwiczenie bez kropki)

·        Ćw.5 – odszyfrowywanie nazw zwierząt (w ćwiczeniu- bez wpisywania do zeszytu). Ćwiczenie bez kropki.

W zeszycie napisz „Lekcja”, „data”. Wykonaj ćwiczenie 4 , s.9 (opis łosia na podstawie zdjęcia i zgromadzonego słownictwa).

(praca w zeszycie na ocenę – prześlij zdjęcie wykonanej pracy  na skrzynkę klasową)

matematyczna Zaobserwuj  odejmowanie  liczb trzycyfrowych sposobem pisemnym– podręcznik, Z.1, s.40. Zauważ, że wynik odejmowania możemy sprawdzić poprzez ponowne dodawanie liczb (np. 368-196=172, więc 172+196=368).

 

Wykonaj ćwiczenia ze s. 54

·        Ćw. 1 – rozwiązanie zadania i obliczenia (odejmowanie)

·        Ćw. 2 – odejmowanie sposobem pisemnym i sprawdzanie wyniku przez dodawanie (562-138=424 ,  424+138=562)

·        Ćw. 3 – rozwiązanie zadania i obliczenie (sposobem pisemnym)

·        Ćw. 4 – obliczenie zagadki

wychowanie fizyczne  

Gimnastyka do ulubionej muzyki. Zabawy z szarfą (można ją zrobić z patyczka i paska bibuły lub długiej wstążki).

 

Czwartek,  30  kwietnia 2020r.

Temat dnia: Chrońmy to, co najważniejsze

Edukacja Zadania do wykonania

(Wysyłamy zdjęcia tylko wskazanych zadań)

polonistyczna Przeczytaj tekst „Co to za księga?” – podręcznik, s.13-14  oraz informację o stopniowaniu przymiotników – podręcznik, s.15 (Z.1, 2, 3 bez wykonywania w zeszycie).

Wykonaj ćwiczenia  ze s. 10-11:

·        Ćw. 1- zakończenie zdania

·        Ćw. 2  – czytanie danych z tabeli, uzupełnianie podpisów i zdań

 

·        Ćw. 3 – uzupełnianie tekstu oraz zapisywanie pomysłów na ochronę zwierząt

·        Ćw. 4 – zapisywanie przykładów roślin i zwierząt chronionych

(ćw.3 i 4 – praca na ocenę – prześlij zdjęcie wykonanej pracy  na skrzynkę klasową)

matematyczna Zaobserwuj  odejmowanie  liczb trzycyfrowych sposobem pisemnym– podręcznik, Z.1, s.41.

W zeszycie napisz „Lekcja”, „data”. Wykonaj zadania z podręcznika ze s.41:

·        Z.1 – obliczenia sposobem pisemnym i sprawdzanie za pomocą dodawania

·        Z.4 – obliczenia sumy i różnicy liczb (najpierw oblicz sumę liczb 263 i 128, potem różnicę liczb 268 i 128, a następnie od uzyskanej sumy odejmij uzyskaną różnicę)

·        Z.3 – dla chętnych

(praca na ocenę – prześlij zdjęcie wykonanej pracy  na skrzynkę klasową)

 

społeczna  

Zagraj w dowolną grę planszową, stolikową, strategiczną (np. statki, warcaby, bierki, kółko i krzyżyk, plansze do ścigania, itp.). Przestrzegaj ustalonych reguł gry.

 

 

 


Comments are closed.