• 14 kwietnia 2020
  • Możliwość komentowania V Tydzień 15-04 do 17-04 została wyłączona

V Tydzień 15-04 do 17-04

 

Środa, 15 kwietnia 2020r.

Temat dnia: Statki na widnokręgu

Edukacja Zadania do wykonania

(Wysyłamy zdjęcia tylko wskazanych zadań)

polonistyczna Przeczytaj wiersz „O statkach dużych i małych” – podręcznik, s. 66-67

Wykonaj ustnie zadanie 1 i 3  – podręcznik, s.67

Wykonaj ćwiczenia ze stron 74-75:

·         Ćw. 1 – czytanie tekstu i układanie do niego pytań

·         Ćw. 3 – zaznaczanie wyrazów w kolejności alfabetycznej

·         Ćw. 4 – rozwiązywanie rebusu, szukanie informacji (podpowiedź – pierwszy obrazek to lotka, drugi – miska, trzeci – piec)

·         Ćw. 5 – uzupełnianie tekstu podanymi wyrazami

·         Ćw. 6 – łączenie wyrazu z jego wyjaśnieniem

·         Ćw.7 – tworzenie rodziny wyrazu żagiel (np. żaglowiec, żeglarz, żeglarski, żaglówka, …); układanie zdania z wybranym wyrazem.

Przeczytaj w podręczniku informacje do tematu „Sztuka pisania. Opowiadanie” – podręcznik, s. 68

W zeszycie zapisz „Lekcja”, „data” oraz wykonaj Z.1, s.68

·         Z.1, s.68 – nadaj opowiadaniu tytuł. Przepisz do zeszytu wstęp opowiadania z podręcznika, dopisz rozwinięcie i zakończenie.

(praca na ocenę – prześlij zdjęcie wykonanej pracy  na skrzynkę klasową)

matematyczna Wykonaj ustnie zadania : Z.1, Z.2, Z.3 – podręcznik, s.31

Sprawdź swoje obliczenia np. na kalkulatorze, telefonie, itp.

W zeszycie zapisz „Lekcja”, „data” oraz rozwiąż zadania:  Z.4 i Z.2 – podręcznik, s. 31-32

·         Z.4, s.31 – obliczenia typu 168-5=163

·         Z.2, s.32 –  rozwiązywanie zagadki z liczbami – dla chętnych

(praca na ocenę – prześlij zdjęcie wykonanej pracy  na skrzynkę klasową)

Wychowanie fizyczne ·         Zabawy skoczne w domu lub na dworze (skoki na skakance, skoki na odległość i mierzenie odległości, przeskakiwanie do środka i na zewnątrz koła – narysowanego lub ułożonego z taśmy, bezpieczne skoki przez przeszkody).

 

Czwartek, 16 kwietnia 2020r.

Temat dnia: Na lotnisku

Edukacja Zadania do wykonania

(Wysyłamy zdjęcia tylko wskazanych zadań)

polonistyczna Przeczytaj tekst „Transport powietrzny” – podręcznik, s. 69. Odpowiedz ustnie na pytanie 1, s.69

Przeczytaj czytankę „Jak wylecieć z lotniska”- podręcznik, s. 70-71. Odpowiedz ustnie na pytanie  1,2,3,4, s.71

Wykonaj ćwiczenia ze stron 76-77:

·         Ćw. 2 – wypisywanie nazw samolotów (np. transportowy, rolniczy, …); odgadywanie hasła i naklejanie rozwiązania

·         Ćw. 3 – uzupełnianie instrukcji zachowania się na lotnisku; podkreślanie czasowników

·         Ćw. 4 – nadawanie tytułów obrazkom

W zeszycie zapisz „Lekcja”, „data” oraz wykonaj ćw. 1 ze s. 76. Odpowiedz na pytania pełnymi zdaniami.

matematyczna Wykonaj ćwiczenia ze s. 41:

·         Ćw. 1 – rozwiązywanie zadania

·         Ćw. 2 – wykonywanie obliczeń

·         Ćw. 3 – rozwiązywanie zagadki

·         Ćw. 4 – wykonywanie obliczeń

(praca na ocenę – prześlij zdjęcie wykonanej pracy  na skrzynkę klasową)

 

Wykonaj ustnie zadania: 1,2 – podręcznik, s.33.

W zeszycie zapisz „Lekcja”, „data”. Wykonaj zadania z podręcznika ze s. 33

·         Z.3 – obliczenia typu: 200-6=194

·         Z.4 – obliczenia typu: 300-7=293

 

plastyczna Wykonaj pracę plastyczną z wyobraźni na temat „Moja podróż balonem”. Wymyśl model balonu, jego wzór. Możesz narysować siebie, to co widać z góry, itp.

(praca na ocenę – prześlij zdjęcie wykonanej pracy  na skrzynkę klasową)

 

Piątek, 17kwietnia 2020r.

Temat dnia: Ciekawe pojazdy. Dzień odkrywców.

Edukacja Zadania do wykonania

(Wysyłamy zdjęcia tylko wskazanych zadań)

Polonistyczna Przeczytaj tekst „Dziwne, niezwykłe, nietypowe” – podręcznik, s.72.

Wykonaj ćwiczenia  z karty „Dzień odkrywców” ze s. 78-79:

·         Ćw. 1- rozwiązywanie rebusów

(podpowiedź:

para buch, koła w ruch – pociąg

mknie do gwiazd – rakieta

podobny do ptaka – samolot

ma w nazwie rak i tor – traktor)

·         Ćw. 2  – odczytywanie nazw pojazdów

·         Ćw. 3 – wykorzystanie środków transportu – łączenie w pary

·         Ćw. 4 – czytanie rymowanki i odgadywanie hasła (bez rysowania)

matematyczna Wykonaj ćwiczenia ze s. 42-43

·         Ćw. 1 – odczytywanie wysokości (ustnie, bez zapisywania pytań i obliczeń w zeszycie)

·         Ćw. 2 – wykonywanie obliczeń

·         Ćw. 3 – obliczenia typu: 300-30=270

·         Ćw. 4 – zapisywanie pełnych setek i wykonywanie obliczeń

·         Ćw. 5 – rysowanie drugiej połowy figury (odbicie lustrzane)

·         Ćw. 6 – sumowanie liczb do pełnego 1000

(praca na ocenę – prześlij zdjęcie wykonanej pracy  na skrzynkę klasową)

muzyczna Znajdź w Internecie na kanale You Tube piosenkę „Mucha w mucholocie” (Official  Music Video, wykonawca – Aida). Pośpiewaj piosenkę z dziećmi. Naucz się jej słów oraz  melodii.
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia gimnastyczne i zabawy naśladowcze przy piosence „Mucha w mucholocie”.

 

Dla chętnych:

Śpiew i zabawy naśladowcze przy piosence „Hej, ho żagle staw” (Piosenka na kanale You Tube, wykonanie: Klang  „Hej ho żagle staw”). Sprawdź, co to są „szanty”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Comments are closed.