• 29 marca 2020
 • Możliwość komentowania III Tydzień 30-03do 03-04 została wyłączona

III Tydzień 30-03do 03-04

Klasa II

Data: poniedziałek 30.03.2020r.

Temat dnia: „Witaj, wiosno!”

 1. Podręcznik s. 45

Wyrazy, „bo, ponieważ, żeby, że” w języku polskim określamy, jako spójniki tzn. łącznik dwóch zdań ( wyjaśnia, uzasadnia informację zawartą w pierwszym zdaniu). Przed tymi wyrazami (spójnikami) zawsze stawiamy przecinek np. Zosia wyszła na spacer, ponieważ była piękna słoneczna pogoda. Po spójniku, ponieważ dowiadujemy się, dlaczego Zosia poszła na spacer.

 

Zapamiętaj  przed wyrazami, bo, ponieważ, żeby, że stawiamy przecinek.

 

 

Podręcznik s. 4 ćw.2

 1. Podręcznik s. 46 – przeczytaj tekst wiersza.
 2. Ćw. Pol. s. 58, ćw. 1 kropka.
 3. Ćw. Pol. s. 58, ćw. 2 – bez kropki.
 4. Ćw. Pol. s. 58, ćw. 3

W tym ćwiczeniu uzasadniamy pisownię spółgłosek, które utraciły dźwięczność.

kawka, czego nie ma w liczbie mnogiej kawek itd.

 1. Podręcznik s. 47 – przeanalizuj, jakie zmiany zachodzą w świecie przyrody wiosną.
 2. Ćw. Pol. s. 59, ćw. 5
 3. W zeszycie – wypisz sześć zwiastunów wiosny np. słońce dłużej świeci, na dworze jest…
 4. Ćw. mat. s 30 zad. 1
 • w 1 pojemniku jest pół litra wody, – czyli połowa 1 litra (1litra został podzielony na 2 części),
 • w 2 pojemniku jest litr wody,
 • w trzecim pojemniku jest ćwierć litra wody, – czyli 1część z 4 części ( 1litra został podzielony na 4 części).
 1. Ćw. mat. s 30 zad. 2

Na 1 litr żurku potrzeba 2 butelki pół litrowe (1l+1l=2l), to na 14l 14+14 =

Dokończ zadanie  i zapisz odpowiedź.

 1. Ćw. mat. s. 30 zad. 3

Na 1 litr miodu potrzeba 4 słoiki ćwierć litrowe. W tym zadaniu wykorzystamy mnożenie 5l · 4 =

 1. Ćw. mat. s. 30 zad. 4
ćwierć litra

soku

 

4 marchewki

 

ćwierć litra

soku

 

4 marchewki

 

ćwierć litra

soku

 

4 marchewki

 

ćwierć litra

soku

 

4 marchewki

 

 

Pół litra soku

 

8 marchewek

Pół litra soku

 

8 marchewek

 

Litr soku

 

16 marchewek

 

 • pół litra soku – 2· 4 =
 • litr soku – 4 · 4 =
 • 2 litry soku – ilość 1 litra + ilość 1 litra =
 • 3 litry soku – ilość 1 litra + ilość 1 litra+ ilość 1 litra =
 1. Ćw. mat. s. 31 zad. 4
 2. Dla chętnych Ćw. mat. s. 31 zad. 1, 3,5

Starajcie się zadania wykonać samodzielni – jutro otrzymacie rozwiązania tych zadań i naniesiecie w Ćwiczeniach ewentualne poprawki.

 

Po wykonaniu tych ćwiczeń prześlij do sprawdzenia ćwiczenia i zadanie z punktu 3, 8,12.


 

Klasa II

Data: wtorek 31.03.2020r.

Temat dnia: „Czy już widać wiosnę”

 1. Podręcznik s. 48- 49 – przeczytaj wiersz oraz informacje o wiosennych roślinach na s. 49 zapamiętaj, które rośliny dziko rosnące są chronione.
 2. Ćw. pol. s. 60 ćw. 1

Odszukaj następujących nazw kwiatów: sasanki, przebiśniegi, fiołki, przylaszczki, róże, zawilce –  kropkę 1 ćwiczenia wykonaj na podstawie przeczytanego wiersza i informacji.

 1. Opisz przebiśnieg na podstawie informacji – Podręcznik s. 50 – pracę wykonaj w zeszycie.

Opis rozpocznij następująco:

Przebiśnieg jest niedużym kwiatem wiosennym. Wyrasta spod śniegu bardzo wczesną wiosną. Łodyga przebiśniega jest…

 1. Ćw. pol. s. 60, ćw. 2
 2. Ćw. pol. s. 61, ćw. 3
 3. Ćw. mat. s 32 zad. 1

Podpowiedź:

Przypominam para to 2 sztuki

 1. Ćw. mat. s 32 zad. 2

Podpowiedź:

Dzielenie należy sprawdzić mnożeniem np., 18 : 3 = 6 bo 6 · 3 = 18

 1. Ćw. mat. s 32 zad. 3

Podpowiedź:

Znając ogólną liczbę nóg dzielimy ją przez ilość nóg w taborecie.

EDUKACJA INFORMATYCZNA

 1. W programie Paint wykonaj kartkę świąteczna z okazji Świąt Wielkanocnych – czas 2 lekcje – do sprawdzenia przesłać w środę 8 kwietnia 2020r.

 

Starajcie się zadania wykonać samodzielni – jutro otrzymacie rozwiązania tych zadań i naniesiecie w Ćwiczeniach ewentualne poprawki.

 

Po wykonaniu tych ćwiczeń prześlij do oceny opis przebiśniegu oraz ćwiczenie z punktu 2.


Klasa II

Data: środa 1.04.2020r.

Temat dnia: „Nasze wiosenne porządki”

 1. Podręcznik s. 51 – przeczytaj czytankę
 2. Ćw. pol. s. 62 ćw. 1

Przypominam!

 Jeśli coś wyliczamy najpierw stawiamy dwukropek (:) następnie wymieniane elementy rozdzielamy przecinkami (,).

 

 1. Podręcznik s.52, ćw. 1 – w zeszycie

Podpowiedź

Czasowniki to wyrazy określające czynność np.: pisze, liczy, zobaczyła, namaluje, zbierał itd.

W zeszycie macie zapisać wszystkie zdania np.

Zosia sieje.

Zosia sieje kwiatki.

Zosia sieje kwiatki w ogródku.

Pamiętaj o zapisaniu w zeszycie: W klasie, daty oraz numer ćwiczenia i strona.

 1. Ćw. mat. s 33 zad. 4

Podpowiedź:

W pierwszej części  ilość drutów mnożymy przez ilość jaskółek na drucie.

W części drugiej znamy ogólną ilość żurawi dzielimy przez ilość kluczy.

 1. Ćw. mat. s 33 zad. 6
 2. Ćw. mat. s 33 zad. 7
 3. Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania – pracę wykonaj samodzielnie

 

Czytanie ze zrozumieniem 12 „Śnieżna bajka” – kl. 2    

……………………………………………………………………………………………………….

 

Przeczytaj uważnie tekst i podkreśl właściwą odpowiedź.

Napadało tyle śniegu, że można było ulepić wielkiego bałwana. Ale Grześ ulepił białego niedźwiedzia. Niedźwiedź stał pod jabłonką w ogrodzie i czarnymi oczkami patrzył w okno.

A z okna patrzył na niego Grześ, tuląc do siebie białego, pluszowego misia. Wieczorem w ogrodzie zrobiło się niebiesko. Białe śniegowe płatki wciąż tańczyły, a razem z nimi tańczył niedźwiedź pod jabłonką. Potem podszedł do okna, oparł łapy na parapecie i czarnym nosem dotknął szyby.

Helena Bechlerowa

1.Jak na imię miał chłopiec?                             

 1. a) Gutek
 2. b) Grześ
 3. c) Hubert

2.Co ulepił Grześ?      

 1. a) białego bałwan
 2. b) białego baranka
 3. c) brązowego niedźwiedzia
 4. d) białego niedźwiedzia

3.Jakiego koloru były oczy niedźwiedzia?   

 1. a) czarne
 2. b) czerwone
 3. c) zielone

4.Niedźwiedź stał…

 

 1. a) pod kasztanem w parku
 2. b) nad górskim potokiem
 3. c) pod jabłonką w ogrodzie

5.Niedźwiedź patrzył…    

 

 1. a) na uśmiechniętego Grzesia
 2. b) w okno
 3. c) w oczy białego zajączka

6.Z okna patrzył na niego…  

 

 1. a) Grześ z białym pluszowym misiem
 2. b) smutny i zapłakany Grześ
 3. c) Grześ i jego malutka siostra Basia

7.Wieczorem w ogrodzie zrobiło się…  

 1. a) strasznie
 2. b) kolorowo
 3. c) niebiesko

8.Niedźwiedź pod jabłonką…     

 1. a) spał
 2. b) tańczył
 3. c) skakał

 

Zadania wykonujcie samodzielni – jutro otrzymacie rozwiązania tych zadań i naniesiecie w Ćwiczeniach ewentualne poprawki.

Po wykonaniu tych ćwiczeń prześlij do sprawdzenia Czytanie ze zrozumieniem


Klasa II

Data: czwartek 2.04.2020r.

Temat dnia: „Groźna woda”

 1. Podręcznik s. 53-54 – poproś rodzica o przeczytanie tekstu.
 2. Ćw. pol. s. 63 ćw. 1

W tym ćwiczeniu należy zamienić czasownik w czasie teraźniejszym, czyli (dziejące się w danej chwili) na czasownik w czasie przeszłym (działo się kiedyś) np.  czyta – czytała, mówi – mówiła, śpiewa – śpiewała.

 1. Ćw. pol. s. 63, ćw. 2
 2. Edukacja matematyczna

Wykonaj sprawdzian matematyczny nr 4  Grupa A

Same rozwiązania zadań zapisz wyraźnie w zeszycie lub w komputerze  i prześlij do sprawdzenia i oceny, jako zdjęcie lub dokument Wort.  

Sprawdzian przesłany zostanie, jako załącznik na pocztę.

Zadania wykonujcie samodzielni – jutro otrzymacie rozwiązania tych zadań i naniesiecie w Ćwiczeniach ewentualne poprawki.

Po wykonaniu tych ćwiczeń prześlij do oceny sprawdzian matematyczny.

 


Klasa II

Data: piątek 3.04.2020r.

Temat dnia: „Inaczej piszę, niż słyszę”

 1. Podręcznik s. 56 – przeczytaj wiersz.
 2. Wypisz z wiersza wyrazy wytłuszczone następnie dopisz uzasadnienie pisowni np.

krasnoludki – krasnoludek

dudkom – dudek

budki – budka

 1. Ćw. pol. s. 64 – 65 , ćw. 1,2,3,4,5
 2. Ćw. mat. s 34 zad. 1
 3. Ćw. mat. s 34 zad. 2
 4. Ćw. mat. s 34 zad. 3

Zadania wykonujcie samodzielnie.

Po wykonaniu ćwiczeń prześlij do sprawdzenia ćw. z punktu 3.

Życzę powodzenia.

 

 

 

 


Comments are closed.