• 18 maja 2020
  • Możliwość komentowania NOWY kalendarz egzaminu została wyłączona

NOWY kalendarz egzaminu

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w terminie od 16 do 18 czerwca.

Termin dodatkowy od 7 do 9 lipca.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

W terminie głównym:

  • język polski –16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 900
  • matematyka –17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 900
  • język angielski –18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz.900

W terminie dodatkowym:

  • język polski – 7 lipca 2020 r. (wtorek) – godz. 900
  • matematyka – 8 lipca 2020 r. (środa) – godz. 900
  • język angielski  – 9 lipca 2020 r. (czwartek) – godz.900

Termin ogłaszania wyników, przekazania i wydania  zaświadczeń egzaminu ósmoklasisty –  do 31 lipca 2020 r.


Comments are closed.