• 16 kwietnia 2020
  • Możliwość komentowania V Tydzień 15-04 do 17-04 została wyłączona

V Tydzień 15-04 do 17-04

Dzień:   – 15.04.2020 r.

Temat: Kwarantanna domowa. Zasady bezpieczeństwa.

Polecenie do wykonania praktycznego ze strony 72!!!

Najważniejsze w ratownictwie jest zapewnienie poszkodowanemu i ratowanemu bezpieczeństwa. Niestety nagłe  pojawienie się pandemii na świecie COVID-19, wymusiło na nas potrzebę szczególnej troski o swoje bezpieczeństwo osobiste! Dlatego proszę kilkukrotnie poćwiczyć  prawidłowe zdejmowanie jednorazowych rękawiczek. Pomocne materiały są w naszym podręczniku na stronie 72.

 

Polecenie 2. Wypełnij brakujące luki w tekście.
COVID-19 – ostra choroba ……………układu oddechowego wywołana zakażeniem wirusem ………-CoV-2, który pochodzi prawdopodobnie z …………. Choroba została po raz pierwszy rozpoznana i opisana podczas pandemii wirusa rozpoczętej w ……..roku. Do typowych objawów choroby zaliczają się………., suchy kaszel, zmęczenie i płytki………. Do mniej częstych objawów należą ………gardła, katar oraz kichanie. Większość przypadków choroby ma łagodny przebieg, jednak część może prowadzić do zapalenia ……..lub niewydolności…………….. Zakażenie rozprzestrzenia się pomiędzy ludźmi drogą……………, najczęściej przez …………. lub kichnięcie. Okres wylęgania choroby wynosi od ………. do ……..dni.

 

Polecenie 3. Sporządź plan działania i listę produktów, jeśli wraz z rodziną będziesz musiał pozostać w domu przez 14 dni. Nie zapomnij o zabezpieczeniu wody.

 

 

Termin wykonania zadań 23 kwietnia.


Comments are closed.