• 23 marca 2020
  • Możliwość komentowania II Tydzień 23 do 27 marca została wyłączona

II Tydzień 23 do 27 marca

II Tydzień 23-27-03-2020

  • Unit 6-zapisać słownictwo w zeszycie (podręcznik, str.78)
  • Wykonać zadania z podręcznika – ćwiczenia 1-3, str.72, –nagrania dialogu z płyty CD.
  • Wykonać ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń- ćw. 1,2, str.70.

 

Klasa V:

Gramatyka-podręcznik, str. 71

Zapis w zeszycie:

Czas Past simple– czas przeszły, prosty. Używamy go mówiąc o:

  • czynnościach, które rozpoczęły się i zakończyły w przeszłości:

I lived in Lublin from 2010 to 2015.- Ja mieszkałem/ mieszkałam w Lublinie od roku 2012 do roku 2015.

  • czynnościach zwyczajowych w przeszłości:

We often played football after school. – My często graliśmy /grałyście w piłkę nożną po szkole.

  • czynnościach w przeszłości, które następowały jedna po drugiej.

I got up, took a show er, had breakfast. – ja wstałem/ wstałam, wziąłem/ wzięłam prysznic, zjadłem/ zjadłam śniadanie.

Zdania oznajmujące w tym czasie:

Podmiot+ czasownik regularny lub nieregularny przeszły+ dopełnienie

My sister cooked dinner two hours ago.- Moja siostra ugotowała obiad dwie godziny temu.

Czasowniki regularne przeszłe:

Czasowniki regularne to te, które w czasie przeszłym (Past Simple) otrzymują końcówkę ’-ed’ lub ’-d’, a ich forma nie podlega jakimś większym zmianom.

Jeśli czasownik regularny kończy się na samogłoskę, dodawana jest końcówka ’-d’:

admire – admired
advise – advised
breathe – breathed
refuse – refused
surprise – surprised
smoke – smoked
use – used
waste – wasted

Jeśli czasownik kończy się na spółgłoskę, dodawana jest końcówka ’-ed’:

appear – appeared
belong – belonged
accept – accepted
dress – dressed
wash – washed
slow – slowed
touch – touched

Czasowniki zakończone na ’-y’ otrzymują końcówkę ’-ed’ lub ’-ied’ w zależności od tego, czy ’-y’ poprzedzone jest przez samogłoskę, czy nie:

Poprzedzone samogłoską -> dodajemy ’-ed’

annoy – annoyed
delay – delayed
employ – employed
enjoy – enjoyed
play – played

Poprzedzone spółgłoską -> znika ’-y’, a w jego miejscu pojawia się ’-ied’

hurry – hurried
marry – married
reply – replied
rely – relied
satisfy – satified

Krótkie czasowniki regularne zakończone na spółgłoskę poprzedzoną samogłoską otrzymują podwojoną spółgłoskę:

fit – fitted
jog – jogged
nod – nodded

stop – stopped

Zwykle podwajana jest także końcowka ’-l’:

travel – travelled
label – labelled
signal – signalled

 

 

Zasady prawidłowej wymowy -ed w języku angielskim:

  • Jeśli czasownik kończy się na:  k, s, ch, sh, th, p, f(gh),to -ed brzmi jak /t/.

Na przykład: lik-ed wymawia się lik-/t/; watch-ed  wymawia się  watch-/t/, а laugh-ed wymawia się laugh-/t/.

  • Jeśli czasownik kończy się na:  t, d-to -ed wymawia się jako  /id/.

Na przykład: wait-ed wymawia się jako  wait-/id/; land-ed wymawia się jako land-/id/.

  • Jeśli czasownik jest zakończony na inne litery, wtedy -ed wymawia się jako /d/

Na przykład: play-ed  brzmi jak play-/d/; answer-ed brzmi jak answer-/d/; close-ed brzmi jak close-/d/.

 

Podręcznik- ćwiczenia 4, 5,7, 8- str.73

Zeszyt ćwiczeń – ćw.4,6,7,8, str.70, 71

Rozwiąż TEST


Comments are closed.