• 9 czerwca 2020
  • Możliwość komentowania XIII Tydzień 08-06 do 12-06 została wyłączona

XIII Tydzień 08-06 do 12-06

KL. VI

10 czerwca

Temat: Podsumowanie i usystematyzowanie wiadomości

  1. Powtórzenie z działu „Technika w najbliższym otoczeniu”
  2. Utrwalenie wiadomości z działu „Rysunek techniczny”
  3. Podsumowanie z działu „ABC współczesnej techniki”

Ćwiczenie: Wykonaj w zeszycie zadania z podsumowania na stronie 64


Comments are closed.