• 23 marca 2020
  • Możliwość komentowania I Tydzień 16 do 20-03-2020 została wyłączona

I Tydzień 16 do 20-03-2020

I Tydzień  16 do 20-03-2020

  1. Przypomnienie lektur: Żona modna Ignacego Krasickiego, Reduta Ordona Adama Mickiewicza, Świtezianka Adama Mickiewicza, Mały Książę de Saint-Exupery

( proszę korzystać z notatek z klasy 7, repetytorium oraz kanału na youtube Wiedza z Wami podstawówka egzamin ósmoklasisty)

  1. Powtórzenie ze słowotwórstwa.

– repetytorium strony 192-196

– podręcznik do języka polskiego strony 254-258

– zeszyt ćwiczeń strony 54-57

  1. Rozwiązanie arkusza egzaminacyjnego z repetytorium strony 213-223.

Proszę też korzystać z materiałów ćwiczeniowych na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej!


Comments are closed.