• 5 czerwca 2020
  • Możliwość komentowania XIII Tydzień 08-06 do 12-06 została wyłączona

XIII Tydzień 08-06 do 12-06

Dzień dobry.
W dzisiejszych materiałach zamieściłam:
1) zilustrowane: zbiór wyrazów z głoską „sz” oraz  ćwiczenia artykulacyjne;
2) zestaw ilustracji użycia przyimków:  na, za, obok, przy, w, pod, nad;
3) ćwiczenie stymulujące funkcje języka, a zarazem kształtujące umiejętności funkcjonowaniu w środowisku.
Proszę rodziców/opiekunów, w miarę możliwości, o przekazywanie informacji zwrotnych nt aktywności uczniów w związku z  wysyłanymi  materiałami z logopedii.
                                      Z wyrazami szacunku                 Jolanta Ul.

Comments are closed.