• 19 kwietnia 2020
  • Możliwość komentowania VI Tydzień 20-04 do 24-04 została wyłączona

VI Tydzień 20-04 do 24-04

 

Klasa 3  –   od 20.04.2020 do 24.04.2020

Poniedziałek,  20 kwietnia 2020r.

Temat dnia: Co jest naprawdę ważne?

Edukacja Zadania do wykonania

(Wysyłamy zdjęcia tylko wskazanych zadań)

polonistyczna Przeczytaj tekst „Mgły wachlarzem nie rozpędzisz” – podręcznik, s. 73-74

Wykonaj ćwiczenia ze stron 80-81:

·        Ćw. 1 – dokańczanie zdań

·        Ćw.2 – kolorowanie odpowiednich wyrazów

·        Ćw. 3 – uzupełnianie tekstu

·        Ćw. 4 – tworzenie rzeczowników i uzupełnianie zdań (zdziwienie, radość, smutek)

·        Ćw. 5 – kolorowanie wyrazów („rz” niewymienne, „rz” po spółgłoskach, „rz” wymienne)

W zeszycie zapisz „Lekcja”, „data” oraz wykonaj ćw.6, s.81

·        Ćw. 6 – napisz kilka zdań na temat: „Co jest dla Ciebie najważniejsze”

(praca na ocenę – prześlij zdjęcie wykonanej pracy  na skrzynkę klasową)

matematyczna Zaobserwuj różne sposoby dodawania do liczb trzycyfrowych liczb jednocyfrowych i dwucyfrowych – podręcznik, s.34-35

W zeszycie zapisz „Lekcja”, „data” oraz rozwiąż zadania – podręcznik, s. 34-35:

·        Z.2, s.34 – obliczenia (np. 237+5=237+3+2=240+2+242)

·        Z.5, s.34 – rozwiązanie zadania

·        Z.6, s.34 – rozwiązanie zadania

·        Z.7, s.35 –  rozwiązanie zadania (np. 280+50=280+20+30=300+30=330)

·        Z.11, s.35 – (bez kropki)  obliczanie dowolnym sposobem, np.

375+60=375+25+35=400+35=435  lub

375+60= 370+60+5=430+5=435

(praca na ocenę – prześlij zdjęcie wykonanej pracy  na skrzynkę klasową)

Wychowanie fizyczne ·        Zabawy z piłką na podwórku. Kozłowanie , rzuty i chwyty.
Edukacja muzyczna Wyszukaj w Internecie piosenkę „Laleczka z saskiej porcelany”. Wysłuchaj jej słów i melodii. Spróbuj zaśpiewać piosenkę po kilkakrotnym wysłuchaniu. Naucz się słów i melodii.

YouTube , Fasolki – „Laleczka z saskiej porcelany”

Sprawdź, co znaczą nieznane słowa piosenki, np. porcelana, pozytywka, pergamin, lichtarz, itp.

 

Wtorek,  21 kwietnia 2020r.

Temat dnia: W świecie mitów

Edukacja Zadania do wykonania

(Wysyłamy zdjęcia tylko wskazanych zadań)

polonistyczna Przeczytaj tekst  „Puszka Pandory” – podręcznik, s. 75-77.

Wykonaj ćwiczenia ze stron 82-83:

·        Ćw. 1 – uzupełnianie tekstu i tworzenie hasła

·        Ćw.2 – rozwiązywanie rebusów i uzupełnianie zdań (mity, mitologia)

·        Ćw. 3 – dopasowywanie cech do bohaterów mitów

·        Ćw. 4 – stopniowanie przymiotników

·        Ćw. 5 – ustnie

matematyczna Wykonaj ćwiczenia ze s. 44:

·        Ćw. 1 – układanie i dodawanie liczb (np. 678+9=687, …)

·        Ćw. 2 – wykonywanie obliczeń

·        Ćw. 3 – rozwiązywanie zadania

·        Ćw. 4 – obliczenia w tabeli

·        Ćw. 5 – dla chętnych

·

plastyczna  Zilustruj wybraną scenę z mitu „Puszka Pandory”.

(praca na ocenę – prześlij zdjęcie wykonanej pracy  na skrzynkę klasową)

Wychowanie fizyczne Dowolne ćwiczenia gimnastyczne  i pląsy przy muzyce.

 

Środa,  22 kwietnia 2020r.

Temat dnia: Fantastyczne dzieła architektury.

Edukacja Zadania do wykonania

(Wysyłamy zdjęcia tylko wskazanych zadań)

Polonistyczna Przeczytaj tekst „Niezwykłe budowle” – podręcznik, s.78-79. Oglądanie zdjęć z czytanki.

Wykonaj ćwiczenia  ze s. 84-85:

·        Ćw. 1- podpisywanie budowli

·        Ćw. 2  – wpisywanie wyrazów do diagramu

·        Ćw. 3 – kolorowanie wyrazów oznaczających cechy

·        Ćw. 4 – stopniowanie przymiotników

·        Ćw.5 – uzupełnianie tekstu liczebnikami (podpowiedź:  trzecia, drugim, trzydzieste,  czterech)

matematyczna W zeszycie napisz „Lekcja”, „data”. Wykonaj zadania z podręcznika ze s.36:

·        Z.2 – obliczenia (np. 402-7=402-2-5=400-5=395)

·        Z.5 – obliczenia (np. 725-50=725-25-25=700-25=675)

·        Z.6 – rozwiązywanie zadania

·        Z.7 – rozwiązywanie zadania

(praca na ocenę – prześlij zdjęcie wykonanej pracy  na skrzynkę klasową)

 

Wykonaj ćwiczenia ze s. 45-46

·        Ćw. 1 – zapisywanie liczb cyframi, obliczanie różnic

·        Ćw. 2 – obliczenia pieniężne

·        Ćw. 3 – wykonywanie odejmowania

·        Ćw. 4 – obliczanie i wybieranie prawidłowego wyniku

·        Ćw. 5 – obliczenie w tabeli

·        Ćw. 6 – obliczanie i uzupełnianie rysunku (dla chętnych)

·        Ćw. 7 – wstawianie odpowiednich znaków do działań (dla chętnych)

Edukacja informatyczna Wybierz jedną budowlę z tekstu „Niezwykłe budowle”. Skopiuj z Internetu jej zdjęcie lub kilka zdjęć do karty programu Word. Nadaj swojej karcie tytuł. Napisz lub wklej informacje o tej budowli (np. Wikipedia). Prześlij pracę w formie pliku programu Word lub zrób zdjęcie z komputera i prześlij na skrzynkę klasową.

 

(praca na ocenę – prześlij zdjęcie wykonanej pracy  na skrzynkę klasową)

 

 

Czwartek,  23 kwietnia 2020r.

Temat dnia: Wizyta w teatrze.

Edukacja Zadania do wykonania

(Wysyłamy zdjęcia tylko wskazanych zadań)

Polonistyczna Przeczytaj wiersz „Ale teatr!” – podręcznik, s.80-81.  Zapoznaj się z nazwami osób związanymi z teatrem i ich zajęciami – podręcznik.

Wykonaj ćwiczenia  ze s. 86-87:

·        Ćw. 1- test czytania ze zrozumieniem

·        Ćw. 2  – czytanie informacji z plakatu teatralnego

·        Ćw. 3 – wyjaśnianie, na czym polega praca osób w teatrze

·        Ćw. 4 – kreatywne wymyślanie przeznaczenia przedmiotów

·        Ćw.5 – stopniowanie przymiotników i uzupełnianie zdań (tanie, tańsze, najtańsze)

matematyczna Popróbuj dodawania i odejmowania pisemnego lub innym sposobem – zaobserwuj przykłady w podręczniku na s. 37

·        Z.1 – obserwacja dodawania pisemnego lub  innego sposobu

·        Z.3 – obserwacja odejmowania pisemnego lub innego sposobu

 

W zeszycie napisz „Lekcja”, „data”. Wykonaj zadania z podręcznika ze s.37:

·        Z.2 – obliczenia sposobem pisemnym (lub innym)

·        Z.4 – obliczenia sposobem pisemnym (lub innym)

(praca na ocenę – prześlij zdjęcie wykonanej pracy  na skrzynkę klasową)

Edukacja techniczna Stwórz niewielką, teatralną pacynkę lub kukiełkę z dostępnych materiałów (np. stare szmatki, drewniana łyżka, papier gazetowy, kolorowy, itp.)

(praca na ocenę – prześlij zdjęcie wykonanej pracy  na skrzynkę klasową)

 

 

Piątek,  24 kwietnia 2020r.

Temat dnia: Sprawdzam siebie.

Edukacja Zadania do wykonania

(Wysyłamy zdjęcia tylko wskazanych zadań)

Polonistyczna Wykonaj test „Sprawdzam siebie” – Ćwiczenia, s.88-89

(praca na ocenę – prześlij zdjęcie wykonanej pracy  na skrzynkę klasową)

matematyczna Wykonaj ćwiczenia  ze s. 47-48:

·        Ćw. 1- rozwiązywanie zadania

·        Ćw. 2  – kolorowanie liczb, które po odjęciu dają pełne setki (np. 547-347=200)

·        Ćw. 4 – porównywanie długości – obliczanie różnic

·        Ćw. 5 – obliczenia (np. 287-135=152)

·        Ćw. 6 – obliczenia (np. 297-122=175)

·        Ćw. 7 – dla chętnych

Wychowanie fizyczne Dowolne ćwiczenia gimnastyczne  i pląsy przy muzyce.
Edukacja społeczna Zagraj z dowolną osobą w „Grę w żółte i zielone” – ćwiczenia do matematyki, s.50-51

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Comments are closed.