• 16 kwietnia 2020
 • Możliwość komentowania V Tydzień 15-04 do 17-04 została wyłączona

V Tydzień 15-04 do 17-04

Klasa IV:

Temat: Talking about hobbies.

 • Przeczytać dialogi, podręcznik, str.76, ułożyć dialogi w odpowiedniej kolejności.
 • Można posłuchać nagrania z płyty, ćwicz. 1, str. 76.
 • Przepisać do zeszytu Phrase Book, str. 76.
 • Notatka w zeszycie o pytaniach i krótkich odpowiedziach w czasie Present simple.

Pytania w czasie Present simple tworzymy używając operatorów 'do’ oraz 'does’.

Do/Does – subject (podmiot) – verb (czasownik) – reszta zdania.

Does he drink tea every morning?    

Czy on pije herbatę każdego ranka?

Uwaga ! Operatora 'does’ używamy tylko w trzeciej osobie liczby pojedyńczej.

Liczba pojedyńcza (singular): Liczba mnoga (plural)
Do I like English ? Do we like English ?
Do you like English ? Do you like English ?
Does he/she/it like English ? Do they like English ?

 

Do I often play video games?     – Czy ja często gram w gry video?

Do you always sit here?     – Czy ty zawsze tu siedzisz?

Does she live here?     – Czy ona mieszka tutaj?

Do we like them?     – Czy my ich lubimy?

Do you never eat meat?     – Czy wy nigdy nie jecie mięsa?

Do they always smile?     – Czy oni zawsze się uśmiechają?

Does he like apples?     – Czy on lubi jabłka?

 

Tworzenie krótkich odpowiedzi:

 • Do you like tennis? ( Czy ty lubisz tenis?)

Yes, I do. ( Tak, ja lubię)                   No, I don’t. ( Nie, ja nie lubię)

 • Do they watch TV every day? ( Czy oni / one oglądają TV każdego dnia?)

Yes, they do.                                         No, they don’t.

 • Does she visit her grandparents on Saturdays? ( Czy ona odwiedza swoich dziadków w soboty?)

Yes, she does.                                      No, she doesn’t.

 • Do you and your brother ride bikes to school? ( Czy ty i twój brat jeździcie rowerami do szkoły?)

Yes, we do.                                            No, we don’t.

 

 • Ćwicz. 2, str. 76 (podręcznik)
 • Ćwicz. 4, str. 77 (podręcznik)
 • Ćwicz. 1, 2, 3,4, str. 74 ( zeszyt ćwiczeń).
 • Short test 6b w załączniku, do oceny!

Short Test 6 b klasa IV


Comments are closed.