• 23 marca 2020
  • Możliwość komentowania II Tydzień 23 do 27-03-2020 została wyłączona

II Tydzień 23 do 27-03-2020

II Tydzień  23 do 27-03-2020

  1. Utrwalenie wiadomości o częściach mowy. (poniedziałek)

– nazwij części mowy w podanych zdaniach (wyraz, pytanie, część mowy):

Mała Zosia przyszła wczoraj do koleżanki.

Na mecie pojawił się pierwszy zawodnik.

Moja mama kupiła w sklepie spożywczym dwa  bardzo świeże rogale.

  1. Opisujemy krajobraz. (wtorek, środa)

– przeczytać w podręczniku ze strony 170 i przykładowy opis krajobrazu ze strony 171,

– wykonaj w zeszycie ćwiczeń: ćwicz. 2 str. 124, 3 str. 125, 5 str.126,

– na stronie 172 w podręczniku wybierz 1 ilustrację, następnie korzystając z przykładowego słownictwa i wskazówek opisz przedstawiony na niej krajobraz, kieruj się pytaniami pomocniczymi:

Co przedstawia ilustracja?

Jaki to typ krajobrazu? (np. górski, wiejski, równinny)

Jaka pora roku przedstawiona jest na zdjęciu? Jaka panuje pogoda?

Jakie są elementy tego krajobrazu, co się tam znajduje?

Jakie uczucia w Tobie wzbudza ten widok?

Pracę tę wykonaj na komputerze i prześlij na adres podany przy przedmiocie. (możesz zapisać też w zeszycie, zrobić zdjęcie i przesłać)- do poniedziałku 30 marca.

  1. Ile prawdy jest w przysłowiach? (czwartek)

– przeczytaj tekst ze strony 186 w podręczniku i przepisz do zeszytu nową wiadomość,

– napisz 5 dowolnych przysłów (poproś o pomoc kogoś z rodziny lub znajdź w dostępnych źródłach)

  1. Co już wiemy o wypowiedzeniach? (piątek)

– przepisz podział zdań ze względu na cel wypowiedzi ze strony 188 z podręcznika,

– wykonaj w zeszycie zadanie 1 ze strony 188,

– przekształć zdanie oznajmujące na pytające i rozkazujące: Przeczytam jutro książkę.

– wykonaj w zeszycie ćwiczeń ćwicz. 2 str.39.

 

Proszę o zapisywanie tematów w zeszycie (z datami) i wykonywanie zadań systematycznie.


Comments are closed.