• 3 września 2021
 • Możliwość komentowania Wychowanie do życia w rodzinie w szkole. została wyłączona

Wychowanie do życia w rodzinie w szkole.

 • Informacje ogólne

  Wychowanie do życia w rodzinie : 

  1.Zajęcia wychowania do życia w rodzinie są zajęciami obligatoryjnymi, w wyjątkowych przypadkach uczeń może nie uczestniczyć w zajęciach na pisemną prośbę rodzica skierowaną do dyrektora szkoły.
  2. W naszej szkole zajęcia z wdż w pierwszym I semestrze odbywać się będą dla kl. IV, V, VI natomiast w II semestrze dla kl. VII i  VIII.
  3. W sumie proponowanych jest  9h wspólnych dla całej klasy i po 5h dla grupy dziewcząt i chłopców.
  4. Nowa podstawa programowa Wychowania do życia w rodzinie dla szkoły podstawowej została podzielona na VI działów tematycznych:
  I. Rodzina
  II. Dojrzewanie
  III. Seksualność człowieka
  IV. Zycie jako fundamentalna wartość
  V. Płodność
  VI. Postawy
  W podstawie programowej seksualność powiązana jest ze wszystkimi wymiarami osoby: fizycznym, emocjonalnym, intelektualnym, społecznym i duchowym
  5. Przedmiot wychowania do życia w rodzinie jest przedmiotem bez ocen, dzięki czemu uczniowie mają większą śmiałość do odwagi wypowiedzi i zadawania pytań związanych z rozwojem, dojrzewaniem czy seksualnością człowieka. Nauczyciel w sposób adekwatny udziela odpowiedzi na wszelkie pytania.
  6. Udział w zajęciach z wychowania do życia w rodzinie  zostanie uwzględniony na świadectwie szkolnym.


Comments are closed.