• 20 maja 2020
  • Możliwość komentowania X Tydzień 18-05 do 22-05 została wyłączona

X Tydzień 18-05 do 22-05

 

Zdalne nauczanie – część 7

Prace proszę przesłać do 31 maja 2020 r.

Klasa VIII

Temat: Konstrukcja obrazów w soczewce skupiającej – część druga.

Zad. 1.

Narysuj konstrukcję obrazu w soczewce skupiającej o ogniskowej 3 cm. Przedmiot ma wysokość

2 cm i jest oddalony od soczewki  o 5 cm. Podaj cechy obrazu.

 

Zad. 2.

Narysuj konstrukcję obrazu powstającego w soczewce skupiającej o ogniskowej 40 mm, dla szpilki, która znajduje się w odległości 8 cm od środka soczewki. Wysokość szpilki 2 cm. Jaka jest wysokość obrazu szpilki?


Temat: Konstrukcja obrazu w soczewce rozpraszającej.

  1. Promienie użyteczne do konstrukcji obrazu w soczewce rozpraszającej:

– równoległy do osi optycznej, który po przejściu przez soczewkę, tak się załamuje, że jego przedłużenie (linia przerywana) przechodzi przez ognisko;

– drugi, który przechodzi przez środek soczewki i nie ulega załamaniu.

Zad.

Skonstruuj obraz kredki o wysokości 4 cm, znajdującej się w odległości 7 cm od soczewki o ogniskowej – 5 cm (soczewka rozpraszająca).

Kolejność wykonania:

  • rysujemy soczewkę rozpraszającą;
  • zaznaczamy po obu stronach, w jednakowej odległości ogniska pozorne (5 cm od soczewki);
  • rysujemy kredkę w odległości 7 cm od środka soczewki;
  • rysujemy kolejno podane wyżej promienie przechodzące przez koniec kredki;

Uwaga obraz powstanie po tej samej stronie co przedmiot w wyniku przecięcia przedłużenia promienia „1” i promienia „2”.

Podaj cechy obrazu.


Temat: Wady wzroku i ich korekta.

 

  1. Wyjaśnij pojęcia:

– akomodacja;

– źrenica;

– zdolność dobrego widzenia.

 

  1. Jakich okularów używa dalekowidz, a jakich krótkowidz w celu korygowania wady wzroku? Dlaczego?

Comments are closed.