• 14 kwietnia 2020
  • Możliwość komentowania V Tydzień 15-04 do 17-04 została wyłączona

V Tydzień 15-04 do 17-04

Klasa 6

Temat: Analiza wiersza Zbigniewa Herberta „Pudełko zwane wyobraźnią”. (środa)

– przeczytaj informacje o poecie w podręczniku na stronie 219 i zrób krótką notatkę o nim ( 2 zdania),

– uważnie przeczytaj tekst wiersza (strony 219-220),

– na podstawie wiersza uzupełnij tabelkę, która jest w zadaniu 3 strona 220,

– wypisz z wiersza przykładowe środki artystyczne: epitety, porównanie, metafory, ożywienie.

 

 

Temat: Jak wyrazy łączą się w zdaniu? (czwartek, piątek)

przeczytaj wiadomości w podręczniku na stronie 229,

– wykonaj w zeszycie zadanie 2 strona 229,

– w podanych zdaniach podkreśl orzeczenie i podmiot, wypisz związki wyrazowe, zrób wykres i nazwij części zdania:

Moja ciocia kupiła sobie wczoraj nowy odkurzacz.

Sąsiad Marka otrzymał od przyjaciela dwa nowe zestawy narzędzi.

– przeczytaj nową wiadomość w podręczniku na stronie 230.

Ten temat zrealizowany zostanie na naszej grupie klasowej przez Messengera w piątek 17 kwietnia.


Comments are closed.