• 28 kwietnia 2020
  • Możliwość komentowania VII Tydzień 27-04 do 30-04 została wyłączona

VII Tydzień 27-04 do 30-04

Środa 29 kwietnia

Temat: Idziemy do kina- Jak poprawnie przygotować notatkę o filmie?

  1. Poznajemy główne narzędzia edytora tekstu.
  2. Zasady sporządzania notatki.
  3. Poznajemy nowe pojęcia: Akapit, Formatowanie, wyrównanie tekstu.

Zadanie do wykonania:

Przepisz notatkę ze strony 103 (rys 5) i przyślij ją do sprawdzenia.

 

Zapraszam do kontaktu online (na żywo) od godz. 10.00 do 10.30 (kto przeczyta tę wiadomość niech przekaże innym uczniom)

Wystarczy połączyć się przez link poniżej: Wybieramy opcję Zamiast tego połącz w przeglądarce

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a57f8c4921e3e4302b13d4b954cbbfa67%40thread.tacv2/1588103082092?context=%7b%22Tid%22%3a%229f40073b-b9ca-4855-b53c-a132291e16df%22%2c%22Oid%22%3a%221976dbee-5531-4262-9a9b-2620c672162e%22%7d

Uwaga: Kilka osób posiada zaległości z poprzednich lekcji proszę o ich nadrobienie.


Comments are closed.