• 7 czerwca 2020
  • Możliwość komentowania XIII Tydzień 08-06- do 12-06 została wyłączona

XIII Tydzień 08-06- do 12-06

Klasa II:

  • Zapisać słownictwo w zeszycie:

headache-ból głowy

earache- ból ucha

sore throat- ból gardła

be well- trzymaj się, będzie lepiej

get better- wracać do zdrowia

How are you?- Jak się miewasz?

  • Podręcznik, str. 94:

– słownictwo: (nagranie 2.43).

– ćwicz. 1: (nagranie 2. 44).

  • Podręcznik, str.95:

– ćwicz. 2.

– ćwicz. 3 (nagranie 2.45).

How are you?

How are you?

Why are you sad?

I’m ill. I’m ill.

That’s why I’m sad.

I’ve got a headache,

That’s why I’m sad.

I’ve got an earache,

That’s why I’m sad.

I’ve got a sore throat,

That’s why I’m sad.

How are you?

How are you?

I’m better!

– ćwicz. 4.

  • Zeszyt ćwiczeń, str. 118, 119:

– ćwicz. 1, 2.

– ćwicz. 3: (nagranie 2.45).

– ćwicz. 4.


Comments are closed.