• 18 maja 2020
  • Możliwość komentowania X Tydzień 18-05 do 22-05 została wyłączona

X Tydzień 18-05 do 22-05

19.05.2020 wtorek

Temat: Projekt edukacyjny.

Przygotuj broszurę informacyjną na temat sposobów wykorzystania funduszy unijnych w Twojej gminie. Podaj przykłady inwestycji i innych przedsięwzięć, które udało się zrealizować dzięki środkom UE. Projekt może być plakatem, pokazem slajdów, możesz nagrać film- forma dowolna


WOS

21.05.2020 czwartek

Temat: Problemy współczesnego świata. (1)

Po zapoznaniu się z tematem w podręczniku na str. 184 – 187 odpowiedz na pytania:

1.   Na czym polega globalizacja? Wymień kilka przejawów tego zjawiska, które możesz zaobserwować w codziennym życiu.

2.   Poszukaj w Internecie informacji na temat polskiej organizacji pozarządowej, która pomaga mieszkańcom państw Trzeciego Świata.


Comments are closed.