• 5 kwietnia 2020
  • Możliwość komentowania IV Tydzień 6-04 do 8-04 została wyłączona

IV Tydzień 6-04 do 8-04

 

Poniedziałek   6 kwietnia 2020r.

Temat dnia: Wyruszamy w podróż

Edukacja Zadania do wykonania

(Wysyłamy zdjęcia tylko wskazanych zadań)

polonistyczna Przeczytaj tekst  „Naprzeciwko północy” – podręcznik, s. 60-61

Wykonaj ćwiczenia ze stron 70 – 71

·         Ćw. 1 – zaznaczanie trasy na mapce (ćwiczenie bez kropki)

·         Ćw. 2 – rozwiązywanie krzyżówki

·         Ćw. 3 – uzupełnianie zdań i dokańczanie pytań

·         Ćw. 4 – dopisywanie przymiotników do rzeczowników

·         Ćw. 5 – tworzenie rodziny wyrazu „podróż” (podpowiedź: podróżować, podróżnik, podróżowanie, podróżny)

W zeszycie zapisz „Lekcja”, „data” oraz wykonaj ćw. 5, s.71

·         Ćw. 5 – układanie zdań z wyrazami z rodziny „podróż”

(praca na ocenę – prześlij zdjęcie wykonanej pracy  na skrzynkę klasową)

przyrodnicza Przeczytaj tekst : ”Wyznaczamy kierunki”- podręcznik, s. 62

Wyjdź na dwór i popróbuj wyznaczyć kierunki według instrukcji z podręcznika (południe, dzień musi być słoneczny – w przeciwnym wypadku – spróbuj innego dnia). Jeśli masz w domu kompas – spróbuj wyznaczyć kierunki świata z kompasem.

Wychowanie fizyczne ·         Dowolne zabawy z przyborem gimnastycznym (np. obręcz, skakanka, woreczek gimnastyczny, mała piłeczka) na podwórku lub w domu.
Edukacja matematyczna Wykonaj ustnie zadanie 1 ze s. 29 – podręcznik.

Wykonaj ćwiczenia – s. 38:

·         Ćw. 1 – obliczanie wagi (podpowiedź: pierwszy klomb -400kg, drugi – 300kg, trzeci – 200kg)

·         Ćw. 2 – obliczanie, ile brakuje do 1 tony (tona to 1000kg)

·         Ćw. 3 – szacowanie, w jakich jednostkach można mówić o wadze różnych roślin, zwierząt

·         Ćw. 4 –rozwiązywanie zadania

 

Wtorek    7 kwietnia 2020r.

Temat dnia: Podróżujemy po lądzie

Edukacja Zadania do wykonania

(Wysyłamy zdjęcia tylko wskazanych zadań)

Techniczna, zrk Przeczytaj tekst „Transport lądowy” – podręcznik, s. 63.

Wykonaj model dowolnego pojazdu lądowego z dostępnych Ci pudełek, pudełeczek, tekturki, itp. Konstrukcję możesz pomalować lub okleić.

(praca na ocenę – prześlij zdjęcie wykonanej pracy  na skrzynkę klasową).

matematyczna Wykonaj zadanie 1 z podręcznika, s.30 (ustnie).

W zeszycie zapisz „Lekcja”, „data” oraz wykonaj zadania z podręcznika na s. 30:

·         Z.2 – utwórz liczby z modeli (podpowiedź: 354, 318, 160, 106). Zapisz te liczby w zeszycie i oznacz kolorami cyfrę setek, cyfrę dziesiątek i cyfrę jedności).

·         Z.3 – z podanych liczb utwórz według wzoru liczby trzycyfrowe i zapisz je w zeszycie.

polonistyczna Przeczytaj tekst „Duch pociągowy” – podręcznik, s. 64-65.

Wykonaj ćwiczenia ze stron 72-73:

·         Ćw. 1 – wybieranie rodzaju pociągu

·         Ćw. 2 – zgadywanka z naklejkami

·         Ćw. 3 – odpowiedzi na pytania (ustnie)

·         Ćw. 4 – uzupełnianie dialogu

W zeszycie zapisz „Lekcja”, „data” oraz wykonaj ćw. 5 i 6 ze s. 73:

·         Ćw. 5 – napisz, jakie korzyści przynosi transport samochodowy, a jakie ma wady (to zadanie możesz wykonać w formie kilku zdań lub w punktach).

·         Ćw. 6 – przepisz do zeszytu rymowanki i ułóż także swoją rymowankę

(praca na ocenę – prześlij zdjęcie wykonanej pracy  na skrzynkę klasową)

Edukacja informatyczna Wykonaj w programie Paint kartkę wielkanocną. Użyj narzędzi programu, np. gotowe kształty, kopiowanie elementów, rysowanie, itp. Pamiętaj, że program ma też pole tekstowe (litera A), które można wykorzystać do pisania wyrazów na kartce. Pracę możesz wykonać przez 2 dni.

 

(praca na ocenę – prześlij zdjęcie lub plik wykonanej pracy  na skrzynkę klasową)

 

Środa   8 kwietnia 2020r.

Temat dnia: Wielkanocne tradycje

Edukacja Zadania do wykonania

(Wysyłamy zdjęcia tylko wskazanych zadań)

Polonistyczna, społeczna Przeczytaj tekst „Wielkanocna niespodzianka” – podręcznik, s.82-83 oraz tekst „Wielkanocne tradycje” – podręcznik, s.84.

Wykonaj ćwiczenia ze s. 90-93:

·         Ćw. 1-  odpowiedzi na pytania do tekstu

·         Ćw. 2  – zgadywanka obrazkowa

·         Ćw. 4 – rozwiązywanie krzyżówki i układanie hasła

·         Ćw. 5 – wybieranie prawidłowego zakończenia zdań

·         Ćw. 7 – wykreślanka

·         Ćw. 8 – poprawianie nazw potraw wielkanocnych

·         Ćw. 9 – zapisywanie swojego świątecznego menu

W zeszycie zapisz „Lekcja”, „data” oraz wykonaj  ćw. 6 ze s. 92 – zmień czas czasowników w zdaniach i przepisz je do zeszytu, np.

„ W tym roku święta będziemy spędzać u cioci Krysi na wsi.”

matematyczna Wykonaj ćwiczenia ze s. 39 -40

·         Ćw. 1 – odczytywanie liczb z symboli oraz szyfrowanie liczby symbolami (np. 147 – to 1 kwadrat zielony, 4 kwadraty czerwone, 7 niebieskich kółek)

·         Ćw. 2 – porównywanie liczb (bez kropki)

·         Ćw. 3 – porównywanie liczb

·         Ćw. 4 – odczytywanie liczb, tworzenie liczb (np. 348, 843, …)

·         Ćw. 5 – uzupełnianie zdań liczbami

·         Ćw. 6 – podkreślanie drugiej z kolei największej liczby (np. 762,737,745)

·         Ćw. 7 – rozwiązywanie zagadki ( tylko jedna z liczb spełnia podane warunki )

(praca na ocenę – prześlij zdjęcie wykonanej pracy  na skrzynkę klasową)

Wychowanie fizyczne ·         Ćwiczenia gimnastyczne: pajacyki, przysiady, skłony, skrętoskłony, podskoki, wymachy rąk i nóg, rowerek

·         Dowolne zabawy z przyborem gimnastycznym (np. obręcz, skakanka, woreczek gimnastyczny, mała piłeczka)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Comments are closed.