• 4 maja 2020
  • Możliwość komentowania VIII Tydzień 04-05 do 08-05 została wyłączona

VIII Tydzień 04-05 do 08-05

Chemia 8

05.05.2020r.

Temat: Właściwości fizyczne i chemiczne białek.

Otwórz podręcznik na str.198 i przeczytaj, jakie charakterystyczne właściwości posiadają wielkocząsteczkowe związki, jakimi są białka. W celu poszerzenia wiadomości zapoznaj się z właściwościami białek, doświadczeniami, które pokazują charakter chemiczny tych związków na stronie  https://epodreczniki.pl/a/bialka—wlasciwosci/DUyoKVZnH

Zapisz w zeszycie notatkę podaną poniżej:

Białko pod wpływem soli kamiennej ulega koagulacji odwracalnej, to odwracalny proces przejścia zolu w żel, podczas którego struktura przestrzenna białka nie ulega naruszeniu i po dodaniu wody wytrącony osad białka rozpuszcza się. Proces ten nazywamy inaczej wysalaniem.

Peptyzacja to odwracalny proces przejścia żelu w zol.

Denaturacja (inaczej ścięcie) jest procesem nieodwracalnym, podczas którego struktura przestrzenna białka zostaje zniszczona. Czynnikami powodującymi denaturację białka są: wysoka temperatura, sole metali ciężkich, stężone kwasy i zasady oraz etanol.

Reakcje biuretowa ksantoproteinowa  to reakcje barwne pozwalające wykryć obecność białka.

reakcja biuretowa to reakcja wykorzystywana do wykrywania wiązań peptydowych w białkach; zachodzi pod wpływem wodorotlenku miedzi(II); w wyniku tej reakcji pojawia się fioletowe zabarwienie

reakcja ksantoproteinowa (ksantos z łac. Żółty)to reakcja wykorzystywana do wykrywania obecności niektórych białek; zachodzi pod wpływem kwasu azotowego(V); w wyniku tej reakcji pojawia się żółte zabarwienie

 


07.05.2020r.

Tłuszcze i białka jako substancje o znaczeniu  biologicznym.

W celu sprawdzenia stopnia opanowania wiadomości o tłuszczach i białkach przeprowadzę test formie quizu , który odbędzie się w czwartek 7 maja 2020r. O szczegółach poinformuję na klasowej grupie na Messenger.

Test będzie na platformie Qiuzizz. Należy zalogować się swoim imieniem i nazwiskiem. Następnie wpisać kod, który podam we wtorek na klasowej grupie i rozpocząć quiz.

 

 

 

 


Comments are closed.