• 3 maja 2020
  • Możliwość komentowania VIII Tydzień 04-05 do 08-05 została wyłączona

VIII Tydzień 04-05 do 08-05

Klasa III:

T: Let’s go to Egypt.

  • Podręcznik, str. 82:

– słownictwo: (nagranie 3.6).- przepisać słówka z polskim tłumaczeniem ( tłumaczenie na końcu podręcznika).

– ćwicz. 1: (nagranie 3.7).

  • Podręcznik, str. 83:

– ćwicz. 2, 3.

– ćwicz. 4: piosenka ( nagranie 3.8).

Let’s visit Egypt, let’s visit Egypt, it’s an interesting country. (x2)

You can sail on the river Nile. (x2)

Egypt is a great country. You can go to the seaside. (x2)

Egypt is a great country.

Let’s visit Egypt, let’s visit Egypt, it’s an interesting country. (x2)

You can ride on a camel. (x2)

Egypt is a great country. You can visit the pyramids. (x2)

Egypt is a great country.

Let’s visit Egypt, let’s visit Egypt, it’s an interesting country. (x2)

  • Zeszyt ćwiczeń, str. 94, 95- kto jeszcze nie wykonał.

– ćwicz. 1, 2, 3, 4.

  • Zeszyt ćwiczeń, str. 104, 105:

– ćwicz. 1, 2, 3, 4, 5.

  • Dodatkowe informacje o godzinach: Przeczytać, wkleić do zeszytu.

past- po        to- za, do          half- połowa          quarter – kwadrans

Która godzina?

Jak możemy zapytać o godzinę?

 

      Excuse me. Can you tell me the time please?

Przepraszam. Czy możesz mi powiedzieć, która godzina?

      What is the time please?

Proszę, powiedz która godzina?

 

      What time is it now?

Która jest teraz godzina?

Gdy jest pełna godzina, mówimy:

      It’s five o’clock.

Jest godzina piąta.

      It’s six o’clock.

Jest godzina szósta.

      It’s twelve o’clock.

Jest godzina dwunasta.

Lub też w skrócie:

      It is seven

Jest siódma

      It is nine.

Jest dziewiąta.

      It is four.

Jest czwarta.

Jeżeli są godziny popołudniowe i wieczorne, używamy skrótu p.m. (z łacińskiego post meridiem – po południu)

      It is two p.m.

Jest druga po południu. (nie mówimy czternasta: fourteen)

      It is four p.m.

Jest czwarta po południu (nie mówimy szesnasta: sixteen)

      It is five p.m.

Jest piąta po południu (nie mówimy siedemnasta: seventeen)

      It is six p.m.

Jest szósta po południu (nie mówimy osiemnasta: eighteen)

      It’s seven p.m.

Jest siódma wieczorem (nie mówimy dziewiętnasta)

      It’s ten p.m

Jest dziesiąta wieczorem (nie mówimy dwudziesta druga: twenty two)

Nauka godzin. “Past” – po np. “ten past” – dziesięć po. “To” oznacza do, za np. “twenty to” – za dwadzieścia.

Jeżeli są godziny ranne i przedpołudniowe, używamy skrótu a.m. (z łacińskiego ante meridiem – przed południem)

      It is two a.m.

Jest druga rano.

      It is four a.m.

Jest czwarta rano.

      It is six a.m.

Jest szósta rano.

      It’s seven a.m.

Jest siódma rano.

      It’s eight a.m.

Jest ósma rano.

      It’s ten a.m.

Jest dziesiąta rano.

      It’s eleven a.m.

Jest jedenasta (przed południem).

Jeżeli chcemy powiedzieć, że jest „po”, używamy słowa „past”.

It’s five past nine. Jest pięć po dziewiątej.

 

      It’s five past ten.

Jest pięć po dziesiątej.

      It is ten past seven

Jest dziesięć po siódmej.

      It’s twenty past three.

Jest dwadzieścia po trzeciej.

      It’s twenty five past seven.

Jest dwadzieścia pięć po siódmej.

      It is quarter past seven

Jest kwadrans po siódmej.


Comments are closed.