• 7 czerwca 2020
  • Możliwość komentowania XIII Tydzień 08-06- do 12-06 została wyłączona

XIII Tydzień 08-06- do 12-06

Klasa V:

T: The Grand Canyon.

  • Podręcznik, str. 98.

– ćwicz. 1, 2, 3.

  • Podręcznik, str. 99:

– Przepisać słownictwo .

– ćwicz. 4- dla chętnych.

– ćwicz. 5.

  • Zeszyt ćwiczeń, str. 96:

– ćwicz. 1, 2.

– ćwicz. 3, 4- dla chętnych.

T: Wyrażenie:”be going to”.

be going to …” –zamierzać coś

„Be going to” może mieć dwa zastosowania. Po pierwsze, używamy konstrukcji mówiąc o swoich lub czyichś planach na przyszłość. Są to plany zdefiniowane, niemalże pewne.

Np.: John is going to be a doctor – John będzie lekarzem.

I am going to go to Miami next year – W przyszłym roku pojadę do Miami.

 

„Be going to” można też zastosować kiedy mówimy o przewidywaniach, przyszłości jaka myślimy, że może nastąpić.

Np.: It is going to rain – Będzie padać.

I think this film is going to end – Myślę, że ten film się skończy.

Pytania przy konstrukcji “be going to” zadajemy poprzez inwersję, tj. odwrócenie miejsca podmiotu i czasownika „to be”.

Np.: Is it going to rain? – Czy będzie padać?

Is she going to go to Spain? – Czy ona pojedzie do Hiszpanii?

  • Podręcznik, str. 99.

– ćwicz. 7, 8- dla chętnych.

  • Zeszyt ćwiczeń, str. 97:

– ćwicz. 5, 7.

– ćwicz. 6- dla chętnych.


Comments are closed.