• 3 maja 2020
  • Możliwość komentowania VIII Tydzień 04-05 do 08-05 została wyłączona

VIII Tydzień 04-05 do 08-05

 

Klasa 3  –   od 4.05.2020 do 8.05.2020

Poniedziałek,  4 maja 2020r.

Temat dnia: Dzień odkrywców. Co czeka nas w maju?

Edukacja Zadania do wykonania

(Wysyłamy zdjęcia tylko wskazanych zadań)

wychowanie fizyczne  

Spacer. Zabawy skoczne, skoki jednonóż i obunóż , podskoki.

 

 

 

 polonistyczna Przeczytaj tekst informacyjny „Maj” – podręcznik, s. 16-17.

Wykonaj ćwiczenia z kart pracy „Dzień odkrywców”- ćwiczenia, s. 12-13:

·       Ćw. 1- wpisywanie dat siewu nasion na podstawie tekstu

·       Ćw. 2- wyszukiwanie odpowiedniej rośliny (bez, inaczej lilak – jest krzewem)

·       Ćw. 3- rozwiązanie rebusu

·       Ćw. 4- rozpoznawanie roślin (jarzębina, kasztanowiec)

·       Ćw. 5- układanka logiczna, podpowiedź – roślina trująca to konwalia

·       Ćw. 6- dokańczanie przysłowia

 

Przeczytaj lekturę  M. Kruger „Karolcia”. Jeśli nie możesz zdobyć tej książki poszukaj w Internecie w formie pliku  PDF. Książka będzie potrzebna pod koniec następnego tygodnia.

 

matematyczna Wykonaj ćwiczenia ze s. 55

·        Ćw.1- rozwiązanie zadania i obliczenia sposobem pisemnym

·        Ćw.2- wykonywanie pisemnego odejmowania (bez sprawdzania w zeszycie)

·        Ćw.3- rozwiązywanie zadania (dwa odejmowania )

·        Ćw.4- wykonanie pisemnego odejmowania, kolorowanie jednakowych różnic

 

(praca na ocenę – prześlij zdjęcie wykonanej pracy  na skrzynkę klasową)

informatyczna

 

 

 

Wykonaj zadania z podręcznika „Informatyka” – s.33  oraz na płycie.

·        Z.2 – liczba hasło to 650

·        Z.3 – zapisywanie utworzonych wyrazów z podanych na płycie liter (po rozwiązaniu zadań)

 

 

Wtorek,  5 maja 2020r.

Temat dnia: Majowe święta

Edukacja Zadania do wykonania

(Wysyłamy zdjęcia tylko wskazanych zadań)

polonistyczna, społeczna Przeczytaj tekst „Majowe świętowanie” – podręcznik, s. 18  oraz „Kto rządzi w Polsce?”- podręcznik s. 19

Wykonaj ćwiczenia ze s. 14-15

·       Ćw. 1- wpisywanie nazw świąt majowych

·       Ćw. 2- uzupełnianie krzyżówki i hasła

·       Ćw. 3- czytanie informacji

·       Ćw. 4- dopisywanie wyrazów według wzoru (bez kropki)

·       Ćw. 5- test na podstawie informacji z podręcznika

 

Przeczytaj informację „Co piszemy wielką, a co małą literą?” – podręcznik, Z.1, s.21

W zeszycie napisz „Lekcja”, „data”. Wykonaj pisemnie Z.2  i  Z.3, s.21

·        Z.2 – przepisanie zmienionego tekstu (wyrazy Polak, Polsce, polskie, itp.)

·        Z.3 – zapisywanie par wyrazów oraz układanie trzech zdań

 

(praca w zeszycie oraz w ćwiczeniach na ocenę – prześlij zdjęcie wykonanej pracy  na skrzynkę klasową)

muzyczna Przypomnij sobie słowa i melodię polskiego hymnu „Mazurek Dąbrowskiego”. Zaśpiewaj hymn z dowolnym podkładem z Internetu.
matematyczna  Zaobserwuj  odejmowanie liczb trzycyfrowych od pełnych setek– podręcznik, Z.1, s.42. (od liczby 500 pożyczamy jedną setkę, którą rozmieniamy na 9 dziesiątek i 10 jedności – 100=90+10. W rzędzie setek pozostają więc tylko 4 setki, w rzędzie dziesiątek jest liczba 90, a w rzędzie jedności – 10)

Wykonaj ćwiczenia ze s. 56:

·        Ćw.1- dokańczanie  pytań i obliczanie

·        Ćw.2- wykonywanie odejmowania i sprawdzanie za pomocą dodawania

·        Ćw.3- rozwiązywanie zagadki

techniczna Wykonaj w dowolny sposób z dostępnych materiałów kotylion narodowy.

 

Środa,  6 maja 2020r.

Temat dnia: W pracowni mistrza Matejki

Edukacja Zadania do wykonania

(Wysyłamy zdjęcia tylko wskazanych zadań)

polonistyczna Przeczytaj tekst „Kronikarz naszej historii” – podręcznik, s.22-23.  Zwróć uwagę, jak wyglądał Jan Matejko – na podstawie obrazu „Autoportret” (autoportret to obraz, na którym artysta namalował samego siebie).

Wykonaj ćwiczenia  ze s. 16-17:

·        Ćw. 1- uzupełnianie tekstu

·        Ćw. 2 – zapisywanie tytułów dzieł Jana Matejki

·        Ćw. 4 – podpisywanie przedmiotów służących do malowania (podpowiedź: sztaluga to stojak, na którym mocuje się płótno, papier, karton do malowania lub rysowania). Zapisywanie wyrazów w kolejności alfabetycznej

·         Ćw. 5 – kolorowanie wyrazów według podanego warunku

 

W zeszycie napisz „Lekcja”, „data”. Wykonaj ćwiczenie 4 , s. 17 (Napisz w zeszycie kilka zdań na temat pracy malarza).

(praca w zeszycie na ocenę – prześlij zdjęcie wykonanej pracy  na skrzynkę klasową)

plastyczna Poszukaj w Internecie obrazów Jana Matejki (w Google wpisz hasło „Jan Matejko obrazy” i zajrzyj do zakładki „grafika”). Pooglądaj różne prace  tego artysty, przeczytaj ich tytuły. Możesz skorzystać też z innych stron internetowych poświęconych temu malarzowi.
matematyczna W zeszycie napisz „Lekcja”, „data”. Rozwiąż dowolne zadania (najmniej 3, a można więcej) z karty „Pomyślę i rozwiążę” – podręcznik, s. 43

 

(praca w zeszycie na ocenę  – zapisane rozwiązania prześlij na skrzynkę klasową)

 

 

Czwartek,  7 maja 2020r.

Temat dnia: Polacy za granicą

Edukacja Zadania do wykonania

(Wysyłamy zdjęcia tylko wskazanych zadań)

polonistyczna Przeczytaj tekst „Zagadka” – podręcznik, s.24-25

Wykonaj ćwiczenia  ze s. 18-19:

·        Ćw. 1- odgadywanie postaci po ich wypowiedziach (ćwiczenie bez kropki)

·        Ćw. 2  – rozwiązywanie hasła („emigracja”)

·        Ćw. 3 – kolorowanie w tabeli słów rymujących się do wyrazu „emigracja” (np. operacja, …); alfabetyczne porządkowanie wyrazów; zapisywanie zdania z pozostałych liter tabeli

·        Ćw. 4 – uzupełnianie nazwisk wielkich Polaków, wklejanie informacji; dokańczanie pytań

·        Ćw. 5 – uzupełnianie wyrazów według wzoru (bez kropki)

 

matematyczna Wykonaj ćwiczenia ze s. 57-58

·        Ćw.1- podpisywanie rysunku i obliczenia – tylko w ćwiczeniach

·        Ćw.2- sumowanie liczb do wyniku 900 (najpierw dodaj podane liczby, a potem zastanów się ile brakuje do 900)

·        Ćw.3- rozwiązywanie zadania z pomocą wykonanego przez siebie rysunku – mapy (podpowiedź: sklep może być przed przystankiem lub za przystankiem, stąd zadanie ma kilka rozwiązań)

·        Ćw.4 – rozwiązywanie zadania (podpowiedź: 279+ (279+365)= …  to soki pomarańczowe i wiśniowe; od tej sumy trzeba odjąć 128 i to będą soki, które zostały w sklepie)

·        Ćw. 5 – wpisywanie brakujących cyfr

·        Ćw. 6 – rozwiązywanie zadania (podpowiedź:  525+ (525-377)= …

Uwaga:  W zadaniach 4 i 6 – liczbę i znak przed nawiasem przepisujemy, potem wykonujemy działanie w nawiasie, a na koniec ostateczne działanie dwóch liczb. Zadania można wykonać też innym sposobem, w kilku prostszych, postępujących po sobie kolejnych działaniach.

Dla chętnych:

·        Ćw. 7 – magiczne kwadraty (suma wstawionych liczb jest taka sama w rzędach pionowych , poziomych i ukośnych)

·        Ćw. 8 – obliczenia w piramidkach matematycznych

 

(praca  na ocenę – prześlij zdjęcie wykonanej pracy  na skrzynkę klasową)

wychowanie fizyczne  

Dowolne zabawy z piłką.

 

Piątek,  8 maja 2020r.

Temat dnia: Wielki Polak, wielki człowiek

Edukacja Zadania do wykonania

(Wysyłamy zdjęcia tylko wskazanych zadań)

polonistyczna Przeczytaj tekst „Babcia, papież i nuda” – podręcznik, s.26-27

Wykonaj ćwiczenia  ze s. 21-22:

·        Ćw. 1- rozwiązywanie krzyżówki

·        Ćw. 2  – kolorowanie nazw sportów i wypoczynku

·        Ćw. 5 – uzupełnianie wyrażeń

·        Ćw. 6 – stopniowanie przymiotników (skromny –skromniejszy- najskromniejszy) ćwiczenie bez kropki

·        Ćw. 7 – rozwiązywanie rebusów i zapisywanie w kolejności alfabetycznej

·        Ćw. 8 – wykreślanie wyrazów  i tworzenia zdania z pozostałych liter

 

wychowanie fizyczne  

Zabawy i ćwiczenia gimnastyczne z szarfą przy muzyce.

przyrodnicza Przeczytaj tekst „Góry Polski” – podręcznik, s. 28-29

Wykonaj karty z ćwiczeń  „Dzień odkrywców” – ćwiczenia, s. 24-25 (ćw. 1,2,3,4)

( praca na ocenę – prześlij zdjęcie wykonanej pracy  na skrzynkę klasową)

 

matematyczna Wykonaj ćwiczenia ze s. 59

·        Ćw. 1- obliczenia pieniężne, rysowanie banknotów (uproszczone, w postaci prostokątów i liczb)

·        Ćw. 2  – wykonywanie obliczeń typu:   4×2=8, 4×20=80,  4×200=800

·        Ćw. 3 – wykonywanie obliczeń typu:   600:300=2 (bo 2×300=600),   400:400=1 (bo 1×400=400),  500:5=100 (bo 100×5=500)

 

( praca na ocenę – prześlij zdjęcie wykonanej pracy  na skrzynkę klasową)

 


Comments are closed.