• 24 marca 2020
  • Możliwość komentowania I Tydzień 16 do 20 marca została wyłączona

I Tydzień 16 do 20 marca

Klasa VIII

 

Drgania i fale – powtórzenie wiadomości

  1. Znać wielkości opisujące ruch falowy i drgający
  2. Zakres słyszalności fal akustycznych dla człowieka.
  3. Podaj cechy wspólne i różnice dla fal mechanicznych i elektromagnetycznych.

 

Optyka geometryczna

  1. Źródła światła- przykłady.
  2. Powstawanie cienienia i półcienia – rysunki.
  3. Dlaczego widzimy?. Ciała przezroczyste i półprzezroczyste dla światła.
  4. Co nazywamy zwierciadłem? Jakie są rodzaje zwierciadeł?
  5. Zjawisko odbicia światła – rysunek. Prawo odbicia światła

Comments are closed.