• 24 marca 2020
  • Możliwość komentowania I Tydzień 16 do 20 marca została wyłączona

I Tydzień 16 do 20 marca

 

Poniedziałek -16 marca 2020r.
Edukacja Podręcznik Ćwiczenia Zeszyt Inne
polonistyczna ·        Wiersze „Niespodzianka” oraz „Kłopotliwe śmieci” (s. 40-41)

·        Rebusy  (z.1, s.41)

·        Ćw. 1,2,3,4,5 (s.43, 44,45) Napis „Lekcja”, data

Ćw. 4, s.44 (kropka)

matematyczna ·        Zadania 1,2,3,4 (s.20) – rozwiązania do zeszytu

 

Napis „Lekcja”, data

Zadania 1,2,3,4 (s.20)

Powtarzamy dodawanie i odejmowanie oraz tabliczkę mnożenia w zakresie 100.
techniczna Zrób pudełko na zużyte baterie (z.2, s.41)
Wtorek  17 marca 2020r.
Edukacja Podręcznik Ćwiczenia Zeszyt Inne
polonistyczna ·        „Sprawdzam siebie” (s.46-47)
matematyczna ·        Ćw. 1,2,3,4,5,6 (s.22-23) Powtarzamy dodawanie i odejmowanie oraz tabliczkę mnożenia w zakresie 100.
Środa 18 marca 2020r.
Edukacja Podręcznik Ćwiczenia Zeszyt Inne
polonistyczna ·        Tekst „Zaproszenie do galerii sztuki”              (s. 42-43) ·        Ćw. 2,3(bez kropki), 4,5,6,7,8  (s.48-50) Napis „Lekcja”, data

Ćw. 1,s.48

matematyczna ·        Zadanie 1, s.21 (do zeszytu)

·        Zadanie 2,s.21 (ustnie)

 

Napis „Lekcja”, data

Zadanie 1, s.21

Powtarzamy dodawanie i odejmowanie oraz tabliczkę mnożenia w zakresie 100.
plastyczna Namaluj swoje „dzieło sztuki”. Dorysuj lub dopraw ramkę z tektury.

 

Czwartek -19 marca 2020r.
Edukacja Podręcznik Ćwiczenia Zeszyt Inne
polonistyczna ·        Tekst „Historia fotografii” (s.44).

·        Ustnie  Z.1, s.44

 

·        Ćw. 1,3,4 (s.51-52) Napis „Lekcja”, data

Ćw.2, s.51 (opisz jedną wybraną z ćwiczenia fotografię)

matematyczna ·        Zadania 1, 2 s.22 (ustnie)

 

·        Ćw. 1,2,3 (s.26) Napis „Lekcja”, data

Z.3, s.22 (z podr.)

Powtarzamy dodawanie i odejmowanie oraz tabliczkę mnożenia w zakresie 100.
informatyczna Ćwiczenia w programie Scratch (dodawanie duszków,  tła, zakładanie „akwarium” – kto ma wgrany program Scratch).
Piątek  20 marca 2020r.
Edukacja Podręcznik Ćwiczenia Zeszyt Inne
polonistyczna ·        Czytanie tekstu „Truskawka” (s.45-46)

·        Ustnie Z.1 i Z.3 (s.46)

·        Tekst „Rodziny wyrazów” (s. 47)

·        Ustnie Z.1, 2, 3 (s.47)

 

 

 

 

Rozwiąż kartkówkę

·        Ćw.1,2,3  (s.53-54)

 

 

 

 

 

 

 

KARTKÓWKA

Napis „Lekcja”, data

– Z.2, s. 46 (wypisz osoby związane z filmem, np. reżyser, aktor,…)

– Ćw. 4, s.54              (ułóż i zapisz rozmowę przedstawionych na rysunku postaci)

 

 

 

matematyczna ·        Ustnie Z. 1,3,4 (s.23)

 

 

 

Rozwiąż kartkówkę

·        Ćw. 1,2,3,4 (s.27)

 

 

 

KARTKÓWKA

Z.2, s.23 – obliczenia z podręcznika do zeszytu Powtarzamy dodawanie i odejmowanie oraz tabliczkę mnożenia w zakresie 100.
muzyczna Kto ma w domu flet lub dzwonki – ćwiczymy dowolną poznaną melodię lub wybieramy zapis dowolnej, łatwej do grania piosenki, np. z Internetu.

 


Comments are closed.