• 17 listopada 2021

Zdalne nauczanie w klasach IV-VIII

Informuję, że wszystkie informacje dotyczące zdalnego nauczania przekazywane są za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Dyrektor szkoły


 • 16 listopada 2021

172 numer Gazety „Szkolny Poślizg”

172 wrzesien pazdziernik 2021

 • 21 października 2021

  Burmistrz Józefowa nad Wisłą informuje o naborze wniosków przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach Programu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”. W związku z tym ogłaszamy nabór osób spełniających kryteria udziału w Programie i potrzebujących komputera, laptopa, tableta. Nabór dotyczy tylko dzieci uczących się w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej, dla których komputer ma być pomocą dydaktyczną.

Pozostałe informacje pod adresem


 • 20 października 2021

Transmisja z DEN

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3A80cb94bd5935401296ba00391187cf67%40thread.tacv2/1634713231217?context=%7B%22Tid%22%3A%229f40073b-b9ca-4855-b53c-a132291e16df%22%2C%22Oid%22%3A%221976dbee-5531-4262-9a9b-2620c672162e%22%7D


 • 7 października 2021

Odpowiedzi na pytania rodziców dotyczące szczepień

Szanowni Rodzice ,
Na prośbę Lubelskiego Kuratora Oświaty przekazuję w załączeniu do wykorzystania odpowiedzi na pytania rodziców zadane podczas wideokonferencji w dniu 22 września 2021 r. Informacje dotyczące szczepień opracowała Pani prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska – wirusolog, zaś odpowiedzi na pytania z zakresu funkcjonowania szkół przygotował Lubelski Kurator Oświaty.

PYTANIA RODZICÓW – konferencja 22 .09.2021.pdf
PYTANIA RODZICÓW DO LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY.pdf


 • 4 października 2021

Koncert Pieśni Patriotycznej


 • 19 września 2021

Bądź odpowiedzianym uczestnikiem ruchu drogowego

20 maja 2021 weszły w życie przepisy, które regulują wiele zachowań użytkowników hulajnóg elektrycznych, ale nie tylko… kliknij aby przeczytać

 

Dodatkowe informacje znajdziecie pod adresem: https://www.policja.pl/pol/aktualnosci/203295,Zasady-korzystania-z-hulajnog-elektrycznych-urzadzen-transportu-osobistego-urzad.html


 • 17 września 2021

Panel dyskusyjny nt. szczepień i szczepionek „Zapytaj eksperta”

Szanowni Państwo ostatnio w Lublinie w ramach pikniku ZADBAJ O ZDROWIE odbyła się ciekawa debata na temat szczepień. W trosce o własne zdrowie i zdrowie najbliższych zachęcam do jej obejrzenia. Link do relacji video


 • 2 września 2021

Informacja na temat szczepień dzieci w wieku 12-18 lat

Na prośbę Ministerstwa Edukacji i Nauki przekazuję Państwu niezbędne informacje dotyczące możliwości skorzystania ze szczepień dzieci  w wieku 12-18 lat.

Link do informacji – kliknij


 • 30 sierpnia 2021

Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022

HARMONOGRAM ROZPOCZĘCIA NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

w Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Chruślinie

1 września 2021 r.

 

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

8.30 spotkanie dzieci z grupy 3- 4 latków z dyrekcją szkoły i wychowawcą p. Aldoną Uzarek i p. Agnieszką Wojtak  w sali przedszkolnej. 

W spotkaniu  uczestniczy dziecko i w razie konieczności  jeden rodzic z zachowaniem reżimu sanitarnego (obowiązują maseczki, dezynfekcja rąk, dystans społeczny).

8.30 spotkanie dzieci z grupy 5- 6 latków z dyrekcją i wychowawcą p. Edytą Wójtowicz w  sali przedszkolnej.

 W spotkaniu  uczestniczy dziecko i w razie konieczności  jeden rodzic z zachowaniem reżimu sanitarnego (obowiązują maseczki, dezynfekcja rąk, dystans społeczny).

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

8.00 –  Spotkanie uczniów klas I – III z dyrekcją szkoły  i wychowawcami w  sali gimnastycznej.

Następnie spotkania w klasach z wychowawcami

Klasa I – sala kl. I (piętro) – wych. J. Mróz

Klasa II – sala kl. II (piętro)- wych. K Piłat

Klasa III – sala gimnastyczna – wych. A. Kalinowska

W spotkaniu  uczestniczy dziecko i  w razie konieczności jeden rodzic z zachowaniem reżimu sanitarnego (obowiązują maseczki, dezynfekcja rąk, dystans społeczny).

8.00 – Spotkanie  uczniów klas 4-8  szkoły podstawowej z wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych z zachowaniem reżimu sanitarnego bez udziału rodziców.

Klasa Sala Wychowawca
Klasa IV Przyrodnicza p. J. Kamela
Klasa V Informatyczna p. M. Lebioda
Klasa VI Logopedyczna p. J. Jurak
Klasa VII Matematyczna p. M. Nowak
Klasa VIII Polonistyczna p. A. Mazur

 

UWAGA.

Wszyscy uczestnicy inauguracji roku szkolnego zobowiązani są  do zachowania zasad reżimu sanitarnego i w wyznaczonych godzinach kierowania się bezpośrednio do wskazanych sal.

Autobus szkolny:

Dowóz- wg rozkładu

Odwóz- po zakończeniu uroczystości godz. ok. 900

Dla zachowania większego bezpieczeństwa zdrowotnego wskazany jest (w miarę możliwości)  dowóz dzieci transportem prywatnym.

 


 • 9 lipca 2021

Podręczniki na rok szk. 2021-2022

Wyposażenie uczniów w podręczniki i ćwiczenia na rok szk. 2021/2022

 1. Podręczniki do klas I-VIII wypożyczane będą w bibliotece na początku roku szkolnego.
 2. Ćwiczenia dla uczniów klas I-VIII uczniowie otrzymają bezpłatnie.

Pozostałe podręczniki wg poniższego wykazu, których nie obejmuje dotacja, należy zakupić we własnym zakresie. Wykaz znajduje się również na drzwiach wejściowych szkoły.

 

PODRĘCZNIKI DO ZAKUPU NA ROK SZK. 2021/2022

Odział przedszkolny 3-4 latki

 

Przedmiot Autor podręcznika Tytuł Wydawnictwo
Wychowanie Przedszkolne 3-4 latki Praca zbiorowa „Ciekawa zabawa” – Czterolatki Nowa Era

 

Oddział przedszkolny 5-6 latki

Przedmiot  Autor podręcznika Tytuł  Wydawnictwo
Wychowanie przedszkolne 5-6 latki Praca zbiorowa „Ciekawa zabawa” – Sześciolatki Nowa Era
Religia Ks. Marian Zając „Jestem Dzieckiem Bożym.” GADIUM
Język angielski Rebeca  Adlor,  Ewa Koła-Kowalska, Edyta Pikulska „Super Heroes” Podręcznik do języka angielskiego dla sześciolatków   Podręcznik i zeszyt ćwiczeń Nowa Era

 

TYTUŁY PODRĘCZNIKÓW DO NAUCZANIA RELIGII KATOLICKIEJ w klasach I- VIII 

(Wszystkie podręczniki wydało Wydawnictwo GAUDIUM)

 

Klasa I  – Tytuł podręcznika: BÓG NASZYM OJCEM – Redaktor: ks. Piotr Goliszek,

Klasa II –  Tytuł podręcznika: BÓG DAJE NAM JEZUSA – Redaktor: ks. Piotr Goliszek

Klasa III – Tytuł podręcznika: PRZYJMUJEMY PANA JEZUSA – Redaktor: ks. Piotr Goliszek

Klasa IV – Tytuł podręcznika: JESTEM CHRZEŚCIJANINEM – Redaktor: ks. Waldemar Janiga + karta pracy

Klasa V – Tytuł podręcznika – BÓG POSZUKUJE CZŁOWIEKA  – Redaktor: ks. Waldemar Janiga   + karta pracy

Klasa VI – Tytuł podręcznika – JEZUS CHRYSTUS NAS ZBAWIA – Redaktor: ks. Waldemar Janiga + karta pracy

Klasa VII – Tytuł podręcznika: SPOTYKAM TWOJE SŁOWO – Redaktor: ks. Paweł Mąkosa + karta pracy

Klasa VIII – Tytuł podręcznika: Z TOBĄ IDĘ PRZEZ ŻYCIE – Redaktor: ks. Paweł Mąkosa + karta pracy


 • 6 lipca 2021

Komunikat w sprawie odbioru zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty

Zaświadczenia z egzaminu ósmoklasisty wydawane będą uczniom w dniu 9- 07-2021r. tj (piątek) o godz. 900  w sekretariacie szkoły.

Dyrektor szkoły


 • 22 czerwca 2021

ORGANIZACJA ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Piątek  25 czerwca 2021r

Klasy VII – VIII  godz. 8.00 – Zakończenie roku z pożegnaniem kl. VIII na sali gimnastycznej.

Klasy I –VI i Oddziały przedszkolne godz. 9.15 -Spotkania z wychowawcami w swoich klasach.

 

Z uwagi na  obostrzenia pandemiczne  spotkania z uczniami odbywają się z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Autobus szkolny:

Dowóz- wg rozkładu

Odwóz- po zakończeniu uroczystości.

Dyrekcja szkoły


 • 21 czerwca 2021

WAŻNA INFORMACJA -Zgłoszenie dziecka klas IV-VIII na zajęcia wspomagające w roku szk. 2021-2022

Dodatkowe zajęcia wspomagające dla uczniów klas IV -VIII w przyszłym roku szkolnym. 

Zgodnie z decyzją rządu  od dnia 2 września 2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r. mogą być realizowane dodatkowe zajęcia wspomagające na zasadach opisanych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. § 10g ust. 3.w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.)

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Chruślinie informuje rodziców, iż w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną ustalono listę przedmiotów, z których zorganizowane zostaną wspomniane zajęcia wspomagające:

Zajęcia będą  realizowane   z następujących przedmiotów:

 • język polski 
 • matematyka 
 • język angielski 

W związku z koniecznością wcześniejszego zaplanowania działań z tym związanych należy  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.06.2021 r.  złożyć w sekretariacie szkoły pisemną deklarację udziału dziecka w zajęciach wspomagających z wybranych przedmiotów we wskazanym wcześniej okresie. Deklarację można pobrać poniżej, w sekretariacie szkoły lub wypełnić  FORMULARZ  ONLINE 

Deklaracja do pobrania

format pdf

format doc


 • 2 czerwca 2021

Konferencja dla Rodziców

Szanowni Państwo,
Lubelski Kurator Oświaty za naszym pośrednictwem serdecznie zaprasza Rodziców do udziału w wydarzeniu on-line dotyczącym szczepień nastolatków, które odbędzie się dniu 7 czerwca (poniedziałek ) 2021 r. w godz. 16.30-17.30. Podczas spotkania przedstawiciele I Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie przekażą pełne informacje na temat programu szczepień dzieci i młodzieży (od 12 roku życia) oraz wyjaśnią  wszelkie wątpliwości z tym związane.

Link do konferencji:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWI5MDQxNTUtZmYxYi00NzFkLWE3ZjQtODI5MTU4ODBjMWIy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e006472f-3211-4ea2-a7c6-ebaa0cb3af78%22%2c%22Oid%22%3a%22d180fcff-1206-43fe-b5b5-8134a79f6b96%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

Odpowiedzi na pytania zadane w trakcie konferencji

 


 • 1 czerwca 2021

Życzenia

Gorące pozdrowienia i życzenia przesyła

Pan Burmistrz Grzegorz Kapica i P. Adam Rędzia

Dyrekcja szkoły

Rada Pedagogiczna

Rada Rodziców


 • 29 maja 2021

OGŁOSZENIA

Ogłoszenia

1. Przypominamy, że od dnia 31-05-2021r (poniedziałek) wszystkie klasy realizują naukę stacjonarnie w szkole.

Proszę wszystkich o zapoznanie się z zaktualizowanymi wytycznymi MEiN, MZ i GIS  – kliknij aby przeczytać


2.Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego,  zgodnie z planem pracy szkoły  dni:

                01.06.2021 r. (wtorek) – z powodu pandemii odwołano  Festyn Rodzinny

               04-06-2021 r.  (piątek)

Są dniami dodatkowo wolnymi od zajęć dydaktycznych

Informuje się, że w tym dniu szkoła umożliwia uczniom udział w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych po wcześniejszym zgłoszeniu przez rodziców takiej potrzeby.

Autobus szkolny w tych dniach nie kursuje.


3. W dniu 02-06-2021 (środa) przyjmowane będą komputery i tablety wypożyczone do  nauki zdalnej. Odbiór i sprawdzenie sprzętu odbywać się będzie na sali gimnastycznej w godzinach od 8.00 do 10.00. Prosimy wszystkich rodziców o zachowanie reżimu sanitarnego (maseczka, dezynfekcja, odległość).


 • 24 maja 2021

Ogłoszenie

Dni 25, 26, 27 maja są dniami dodatkowo wolnymi od zajęć dydaktycznych. W szkole odbywa się egzamin ósmoklasisty.


 • 30 kwietnia 2021

Harmonogram powrotu dzieci do nauki stacjonarnej

Ogłoszenie

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło harmonogram powrotu dzieci do nauki stacjonarnej w szkołach, w którym czytamy:

 • Od 4 maja 2021r. wszystkie  dzieci klas I-III wracają do nauki stacjonarnej w szkole.
 • Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.).według poniższego harmonogramu:
   
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Pątek
  Nauka w szkole Kl. VII

  Kl. VIII

  Kl. VII

  Kl. VIII

  Kl. VI

  Kl. V

  KL. V

  Kl. IV

  KL. VI

  KL. VIII

  Zdalne nauczanie w domu Kl. IV

  Kl. V

  Kl. VI

  Kl. IV

  Kl. V

  Kl. VI

  Kl. IV

  Kl. VII

  Kl. VIII

  Kl. VI

  Kl. VII

  Kl. VIII

  Kl. IV

  Kl. V

  Kl. VII

 

 • Od 31 maja br. wszyscy uczniowie i słuchacze uczą się już stacjonarnie w szkołach i placówkach.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Inne uregulowania:

 • Autobus szkolny kursuje wg rozkładu,
 • Dzieci  mają możliwość skorzystania ze świetlicy i obiadów,
 • Do szkoły przychodzą tylko dzieci zdrowe bez objawów infekcji, kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.
 • Pobyt dzieci w szkole odbywa się z zachowaniem wymogów reżimu sanitarnego (dezynfekcja, mycie rąk; noszenie maseczek w częściach wspólnych -korytarz, szatnia; zachowanie dystansu społecznego).

UWAGA:

Proszę wszystkich o zapoznanie się z zaktualizowanymi wytycznymi MEiN, MZ i GIS które obowiązywać będą od dnia 17-05-2021r – kliknij aby przeczytać

Dyrektor szkoły


 • 23 kwietnia 2021

Zmiana sposobu nauczania w klasach I-III od 26 kwietnia.

Ogłoszenie

Od 26-04-2021r. (poniedziałek) dzieci klas I-III  realizować będą naukę  w systemie hybrydowym według następującego harmonogramu.  

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Pątek
Nauka w szkole Kl. III KL. I Kl. II KL. II KL. III
Zdalne nauczanie w domu Kl. I  i  II Kl. II  i  III Kl. I  i  III Kl. I  i  III Kl. I  i  II

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Inne uregulowania:

 • Autobus szkolny kursuje normalnie (przywóz – odwóz),
 • Dzieci uczące się w danym dniu w szkole mają możliwość skorzystania ze świetlicy i obiadów,
 • Do szkoły przychodzą tylko dzieci zdrowe bez objawów infekcji, kaszel, katar, podwyższona temtperatura itp.
 • Pobyt dzieci w szkole odbywa się z zachowaniem wymogów reżimu sanitarnego (dezynfekcja, mycie rąk; noszenie maseczek w częściach wspólnych -korytarz, szatnia; zachowanie dystansu społecznego).
 • Pozostałe klasy i oddziały przedszkolne uczą się bez zmian.

Dyrektor szkoły


 • 16 kwietnia 2021

Powrót oddziałów przedszkolnych do nauki w szkole.

W związku Rozporządzeniem Ministra Edukacji  i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, od 19 kwietnia 2021r. zajęcia w oddziałach przedszkolnych będą odbywały się stacjonarnie w szkole.

Dyrektor Szkoły


 • 26 marca 2021

Zawieszenie zajęć w oddziałach przedszkolnych

Ogłoszenie

              Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zawiesza się zajęcia w oddziałach przedszkolnych od dnia 29-03-2021 do 11-04-2021r  

W tych dniach  dla oddziałów przedszkolnych wprowadza się nauczanie zdalne na odległość. Do tego celu wykorzystane zostaną materiały i zadania przygotowane przez poszczególnych nauczycieli. Materiały będą publikowane sukcesywnie przez komunikator TEAMS, który jest częścią pakietu Office 365 (instrukcja logowania i obsługi poniżej). Dane do logowania przekażą Państwu wychowawcy.

Proszę rodziców o odbiór ze szkoły książek,  pomocy dydaktycznych dla dzieci oraz włączenie się w edukację dzieci poprzez pomoc w realizacji poszczególnych zadań.

Ponadto zachęcam również do zapoznania się z ofertą edukacyjną  skierowaną do dzieci za pośrednictwem  TVP Kultura i ABC.

UWAGA: Regulacje dotyczące ochrony danych osobowych w trakcie zdalnego nauczania znajdują się w zakładce RODO

W przypadku problemów technicznych proszę o kontakt Tel. 81 822 73 20

 

Microsoft Office 365 z aplikacją Teams

Informujemy, że wszyscy uczniowie i pracownicy naszej szkoły mają możliwość bezpłatnego korzystania z Office 365 w wersji A1.

Office 365  jest zbiorem aplikacji dostępnych z serwerów Microsoft.

W skład produktu wchodzą m.in.:

– internetowe wersje aplikacji Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneDrive,

– aplikacja Microsoft Teams do prowadzonia lekcji online,

 

INSTRUKCJA LOGOWANIA DO OFFICE 365:

Instrukcja logowania do Office 365.pdf i rozpoczęcia pracy z MS Teams

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OFFICE 365:

Regulamin_Office_365.pdf

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI:

Oświadczenie o ochronie prywatności

Umowa dotycząca usług Microsoft (Microsoft Services Agreement, MSA)


 • 19 marca 2021

Praca szkoły od 22 marca 2021r

Ogłoszenie

   Od poniedziałku, 22 marca br. do 11 kwietnia br. (przerwa świąteczna od 1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.)  zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Uczniowie tych klas będą uczestniczyć we wszystkich zajęciach zdalnie z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych.

 1. Obowiązującą jednolitą platformą do prowadzenia lekcji zdalnych  jest MS Teams. (każdy uczeń otrzymał dane do logowania na platformie Office 365, a tym samym komunikatora Teams.) 
 2. Każdy uczeń  ma obowiązek dokonać logowania próbnego w celu sprawdzenia połączenia.
 3. Lekcje online odbywają się zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć.
 4. Podczas nauki zdalnej uczniowie realizują obowiązek szkolny poprzez uczestnictwo w zajęciach online. Obecność ucznia na zajęciach odnotowywana będzie na podstawie jego aktywności w czasie lekcji tj: logowania się ucznia na lekcjach z połączeniem video, poprzez wysłanie do lekcji komunikatu o treści „Obecny”w przypadku lekcji prowadzonych przy użyciu konwersacji tekstowej.
 5. Zajęcia klas IV-VIII odbywają się w dalszym ciągu na dotychczasowych zasadach.
 6. Oddziały przedszkolne 5-6 latków i 3-4 latków  funkcjonują w sposób stacjonarny.
 7. Uczniowie klasy VIII mają organizowane konsultacje przedmiotowe w szkole tak jak dotychczas.
 8. Szkoła oferuje wsparcie techniczne w zakresie zdalnego nauczania. tel. 81 822 73 20
 9. Informacje o ochronie danych osobowych w czasie e- learningu – http://spchruslina.pl/ochrona-danych-osobowych/

 

Proszę rodziców aby zapewnili dzieciom odpowiednie warunki do nauki zdalnej, pomocne w tym mogą być wskazówki  zamieszczone  w linku poniżej.

ZDALNE NAUCZANIE- Informacje dla rodziców


 • 18 marca 2021

” Zawodowy strzał w 10!”

list LKO do uczniów i rodziców

 • 16 marca 2021

Zapisy do oddziałów przedszkolnych i klasy I na rok szk. 2021/2022

Obowiązujące terminy rekrutacji – kliknij aby przeczytać


 • 29 października 2021

Święto Dyni

Zobacz obraz źródłowy28.10 przedszkolaki  świętowały „Dzień Dyni”. Dzieci zdobywały wiadomości na temat wartości odżywczych, leczniczych i upiększających tego bardzo zdrowego i piennego warzywa.

Uczniowie brali udział we wspólnych grach, zabawach i pracach plastycznych. Wspólnie piekły pyszne dyniowe ciasta oraz uczestniczyły w dyniowej sesji zdjęciowej.

E. Wójtowicz