• 29 maja 2023

Półkolonie dla dzieci


 

UWAGA: Pozostałe informacje i dokumenty o pólkoloniach przekazano za pomocą dziennika elektronicznego.


  • 28 maja 2023

Relacja rajdu rowerowego „Odjazdowy Bibliotekarz”

W dniu 28.05.2023r gościliśmy na terenie  szkoły uczestników Rajdu Rowerowego „Odjazdowy Bibliotekarz” organizowany pod hasłem „Szlakiem Powstańców Styczniowych”.

Inicjatorem wydarzenia była Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim. W organizację imprezy na zaproszenie pani dyrektor biblioteki  Elżbiety Żyszkiewicz włączyła się również nasza szkoła.

W wydarzeniu wzięli również udział: Michał Kramek – etatowy Członek Zarządu Powiatu, Maciej Janoszczyk- Dyrektor Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Łaziskach, Piotr Stojak – Przewodniczący Rady Miejskiej Józefowa nad Wisłą, Adam Rędzia – Zastępca Burmistrza Józefowa nad Wisłą, Justyna Michalec – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Józefowie nad Wisłą oraz Mieczysław Muszkiewicz – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Chruślinie oraz wielu wspaniałych miłośników historii i turystyki rowerowej.

Spotkanie odbyło się dla uczczenia i oddania hołdu bohaterskim powstańcom, którzy 160 lat temu na terenie Chruśliny walczyli w  walkach powstańczych  Powstania Styczniowego.

Dwie kolumny cyklistów, jedna z Opola Lubelskiego,  druga z Józefowa nad Wisłą spotkały się na terenie Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych,  by następnie po odpoczynku wspólnie wyruszyć ku miejscu pamięci narodowej „Złota Góra” gdzie  złożono kwiaty i zapalono światła pamięci na pomniku Powstańców Styczniowych. Pani dyrektor Elżbieta Żyszkiewicz przybliżyła zebranym historię tego miejsca. Na zakończenie odśpiewano hymn państwowy i zmówiono modlitwę za poległych powstańców.

Uczestnicy rajdu mieli możliwość zwiedzenia szkoły, poznania jej historii i i tradycji, o czym opowiedział jej dyrektor Mieczysław Muszkiewicz. O kondycję fizyczną uczestników zadbało KGW „Leonianki”  częstując wszystkich przygotowanymi potrawami i smakołykami. W trakcie odpoczynku odbył się również konkurs z nagrodami przygotowany przez Powiatową Bibliotekę Publiczną.

Składamy serdeczne podziękowania inicjatorom i organizatorom wydarzenia.


  • 25 maja 2023

Zaproszenie na Rajd Rowerowy


  • 15 kwietnia 2023

Wyróżnienie dla naszej szkoły

         Miło nam  poinformować,  że w ramach12.edycji Ogólnopolskiego  Konkursu  i Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw „Samorządowy Lider Edukacji”  Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Chruślinie uzyskała „Certyfikat Edukacyjnej Doskonałości” i ujęta została w rankingu najlepszych szkół prowadzonych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego certyfikowane w Konkursie.

            Wyróżnienie to osiągnięte zostało dzięki przystąpieniu do Konkursu  „Samorządowy Lider Edukacji” przez Gminę Józefów nad Wisłą, która po raz siódmy uzyskała w konkursie bardzo wysoką ocenę co potwierdzają stosowne wyróżnienia tj. „Certyfikat Samorządowy Lider Edukacji” 2023 oraz Wyróżnienie Nadzwyczajne „Lider Jakości Kształcenia” 2023

           Certyfikat  Edukacyjnej  Doskonałości  uzyskany przez szkołę, to wyróżnienie  przyznawane  w  ramach  Konkursu „Samorządowy Lider Edukacji”, który organizowany jest cyklicznie od 2011 roku. W Konkursie tym biorą udział gminy, powiaty i województwa z całej Polski, które wyróżniają się osiągnięciami w rozwoju lokalnej oświaty i nauki. W tym roku wybrano  grono 15 najlepszych szkół i placówek oświatowych, które uhonorowane zostały specjalną nagrodą – „Certyfikatem Edukacyjnej Doskonałości”.

W tym szacownym gronie, znalazła się również Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Chruślinie.

Wręczenie nagród, wyróżnień i certyfikatów miało miejsce w trakcie uroczystości, która odbyła się 13 kwietnia w Sali Teatralnej im. Stanisława Wyspiańskiego Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie. Była to Gala Finałowa 12. edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw „Samorządowy Lider Edukacji”. W uroczystości, jak co roku, wzięli udział prezydenci, burmistrzowie, wójtowie i starostowie reprezentujący JST z całej Polski, a także naukowcy, przedstawiciele środowiska organizacji pozarządowych, dziennikarze i liderzy lokalni. Naszą gminę reprezentował, Pan Adam Rędzia z-ca burmistrza Miasta Józefów nad Wisłą  oraz Mieczysław Muszkiewicz Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Chruślinie, którzy odebrali przyznane Gminie i szkole nagrody i wyróżnienia.

Gratulacje Laureatom złożyli: prof. Dariusz Rott z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, przewodniczący Komisji Certyfikacyjnej, Grażyna Kaczmarczyk, prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Przemysław Ruta, Dyrektor Agencji Kreatywnej PRC.

Gala stanowiła okazję do zaprezentowania wyników Programu, omówienia osiągnięć edukacyjnych samorządów oraz promocji certyfikowanych jednostek. Uroczystości towarzyszył koncert oraz bankiet wydany na cześć Laureatów.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej relacji fotograficznej z tej wspaniałej uroczystości.

 


  • 1 maja 2023

Konkurs KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza XI Ogólnopolski ...W bieżącym roku szkolnym Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłosiła XIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”. Jako, że uczniowie naszej szkoły są mieszkańcami wsi, nieobca jest im ta tematyka. Dlatego duża grupa dzieci z klas młodszych i starszych chętnie wzięła udział w konkursie. Zadaniem uczniów było wykonanie pracy plastycznej na formacie A-3 w dowolnej technice plastycznej, zgodnej z tematyką konkursową. Spośród złożonych do konkursu wytworów do dalszego etapu zakwalifikowano prace osiemnastu uczniów. Zostaną one ocenione i wyselekcjonowane do etapu wojewódzkiego. Życzymy powodzenia!

Koordynator konkursu szkolnego – K. Piłat

(prace uczniów: Piotr Winkler, Marcelina Domagała, Aleksandra Michałek, Adrian Świątkowski, Jakub Sokół, Wiktoria Kołodziej, Zuzanna Winkler, Julia Żurawska, Karol Toczek, Bartłomiej Matyka, Wojciech Zgnilec, Wiktor Solis, Julia Kołodziej. Bartłomiej Smętek, Milena Markiewicz, Olaf Długosz, Aleksander Długosz, Amelia Rachoń)


  • 20 kwietnia 2023

Konkurs „Ślady Powstania Styczniowego – Historia i Pamięć”

          Kuratorium oświaty ogłosiło konkurs literacko – plastyczny w 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego i nasi uczniowie brali udział w tym przedsięwzięciu. Najlepsze prace literackie i plastyczne zostały wysłane.

            17 kwietnia 2023 r. uczniowie z klasy siódmej: Julia Kołodziej, Kaja Iwan, Jakub Surma i Filip Żurawski otrzymali zaproszenie na Galę Finałową podsumowującą konkurs ,,Ślady Powstania Styczniowego – Historia i Pamięć’’, która odbyła się w Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego  w Lublinie. Uczniowie  otrzymali dyplomy,  które wręczane były przez Wojewodę Lubelskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego i Lubelskiego Kuratora Oświaty. Galę uświetnił koncert fortepianowy  i wykład dyrektora Instytutu Pamięci o grobach weteranów powstania z 1863r.  Opiekunkami przygotowującymi uczniów do konkursu były panie: Jolanta Jurak (nauczyciel języka polskiego) i Katarzyna Piłat (nauczyciel plastyki).

J.Jurak