• 15 czerwca 2020
 • Możliwość komentowania XIV Tydzień 15-06 do 19-06 została wyłączona

XIV Tydzień 15-06 do 19-06

Klasa V:

T: Destination.

 • Podręcznik, str. 100.

– ćwicz. 1, 2.

– Przepisać: Phrase book.

 • in the North
 • in the south of Greece
 • at the North Pole (na Biegunie Północnym)
 • I’m going west (idę na zachód).
 • I’m going to the West (idę na zachód).
 • on the west coast (na zachodnim wybrzeżu)
 • on the east bank (na wschodnim brzegu rzeki)
 • to the left – na lewo
 • to the right – na prawo
 • on the left – po lewej stronie
 • on the right – po prawej stronie
 • in the corner – w kące
 • on the corner – na rogu (ulicy)
 • in the center – w /po środku

How do I get to …? – Jak dostać się do…?
What’s the best way to …? Jaka jest najlepsza droga do…?
Where is …? (Gdzie jest…?
Turn back./Go back. – zawróć
Turn left/right (into …-street).- skręć w lewo w pawo (w ulicę…)
Go along ….street – idź wzdłuż ulicy…
Cross the street .- przejść przez ulicę

Go straight on (until you come to …).- idź prosto (aż dojdziesz do..)
Take the first road on the left/right – skręć w pierwszą ulicę po lewej/prawej
opposite – na przeciwko
near – blisko
next to – obok
between – pomiędzy
at the end (of) – na końcu
behind – za
in front of – na przeciwko
(just) around the corner (tuż) za rogiem
traffic lights -światła drogowe

at the traffic lights – na światłach
crossroads – skrzyżowanie

at the crossroads – na skrzyżowaniu

traffic sign – znak drogowy

 

 • Podręcznik, str. 101:

– ćwicz. 5, 9.

– ćwicz. 4, 6, 7, 8, 10- dla chętnych.

 • Zeszyt ćwiczeń, str. 98:

– ćwicz. 1, 2.

– ćwicz. 3, 4- dla chętnych.

 • Zeszyt ćwiczeń, str. 99:

– ćwicz. 6.

– ćwicz. 7, 8 – dla chętnych.


Comments are closed.