• 27 kwietnia 2020
  • Możliwość komentowania VII Tydzień 27-04 do 30-04 została wyłączona

VII Tydzień 27-04 do 30-04

Przedmiot: chemia   Klasa: 8

 

28.04.2020r.    Temat: Budowa cząsteczek i zastosowanie  tłuszczów.

Zapisz do zeszytu notatkę podaną poniżej:

Tłuszcze to estry glicerolu i wyższych kwasów karboksylowych. W cząsteczkach tłuszczów mogą występować reszty kwasowe różnych kwasów tłuszczowych. Tłuszcze stałe są głównie pochodzenia zwierzęcego (wyjątek tran),  a ciekłe – pochodzenia roślinnego. Oleje roślinne są związkami nienasyconymi, których cząsteczki zawierają wiązanie wielokrotne między atomami węgla. Tłuszcze zwierzęce to związki nasycone zawierające wiązania pojedyncze. Tłuszcze nie rozpuszczają się w wodzie, mają budowę niepolarną. Tłuszcze dobrze rozpuszczają się w rozpuszczalnikach organicznych, np. benzynie. Tłuszcze ulegają hydrolizie, tj. rozpadają się z utworzeniem glicerolu i kwasu tłuszczowego. Proces ten zachodzi w przewodzie pokarmowym pod wpływem enzymów i jest źródłem energii, wg równania reakcji:

Zapoznaj się z wiadomościami z podręcznika (str. 190 – 195).

Zachęcam do zajrzenia na stronę

https://epodreczniki.pl/a/tluszcze—budowa-i-wlasciwosci/DWXWkOyOC

na której znajdują się odpowiedzi na pytania, które są pracą domową,  wykonywaną w zeszycie. Tym razem nie wysyłamy wszyscy  nauczycielowi prac . Wyślę email z prośbą o przysłanie odpowiedzi do wybranych osób, których pracę ocenię.

  1. Jak powstaje margaryna?
  2. Czy z tłuszczów można otrzymać mydło?
  3. Czy wszystkie substancje tłuste są tłuszczami?

 

30.04.2020r.    Temat: Skład pierwiastkowy i budowa białek.

Przepisz do zeszytu notatkę o białkach:

W skład białek wchodzą głównie pierwiastki: węgiel (C), wodór (H), tlen (O) i azot (N).

Białka są to wielkocząsteczkowe związki zbudowane z 20  różnych reszt aminokwasowych połączonych wiązaniami peptydowymi. Białkami umownie nazywamy związki, których łańcuch zawiera więcej niż 100 reszt aminokwasowych,   Wiązanie peptydowe powstaje w wyniku połączenia się aminokwasów; tworzą je grupy karboksylowa i aminowa łączących się cząsteczek aminokwasów, powstaje w wyniku reakcji, opisanej równaniem:

Zapoznaj się z wiadomościami z podręcznika (str. 196 – 201).

Zachęcam do zajrzenia na stronę

https://epodreczniki.pl/a/bialka—budowa/Di56UwmTx#Di56UwmTx_pl_main_concept_1

znajdują się tam odpowiedzi na pytania, które są pracą domową. Wykonujemy ją w zeszycie i nie wysyłamy.  Sprawdzę ją tym osobom, do których wyślę email z prośbą o przysłanie odpowiedzi:

  1. Czy białka mogą zawierać inne pierwiastki, niż C, H, O, N?
  2. Kto jako pierwszy opisał budowę białek i jaką nagrodę za to osiągnięcie dostał?
  3. Wymień 5 produktów spożywczych, które są źródłem białka zwierzęcego i 5 produktów spożywczych, które są źródłem białka roślinnego.

 

Jeżeli chcesz otrzymać pracę dla chętnych napisz wiadomość email.


Comments are closed.