• 26 kwietnia 2020
  • Możliwość komentowania VII Tydzień 27-04 do 30-04 została wyłączona

VII Tydzień 27-04 do 30-04

Klasa 8

Temat: Analizujemy wiersz Andrzeja Bursy „Nauka chodzenia”. (poniedziałek)

zapisanie notatki o poecie,

– odczytanie wiersza strona 242,

– dzielenie się wrażeniami na temat tekstu,

– wyjaśnienie znaczenia związku frazeologicznego „iść pod prąd” i podanie plusów i minusów takiej postawy,

– analiza wiersza – etapy życia podmiotu lirycznego,

– cechy języka utworu,

– zapisanie notatki.


Temat będzie zrealizowany przez Messengera lub Microsoft Teams. Ogłoszenie na grupie klasowej.

Temat: Podanie – ćwiczenia redakcyjne. (wtorek)

– wypisz elementy budowy podania ( podręcznik str. 244),

– przeanalizuj przykładowe podanie i jego elementy (str. 244),

– wykonaj w zeszycie zadanie 3 z podręcznika str. 245, wykorzystaj przy tym przykładowe słownictwo podane na tej stronie. Zrób zdjęcie i prześlij do sprawdzenia. Możesz napisać podanie na komputerze. Pamiętaj o wymaganych elementach tej formy wypowiedzi.


Temat: Fonetyka – powtórzenie wiadomości. (środa, czwartek)

– zapoznaj się z wiadomościami w ramkach w podręczniku na stronach 250 i 251, możesz wykorzystać też notatki z zeszytu z klasy 7,

– podziel na głoski, litery i sylaby wyrazy: szkolnych, wracałybyśmy, szczoteczki, indyczki, ciasteczko, dźwig (pamiętaj, że „i” rozpisujemy jako oddzielną głoskę na początku i końcu wyrazu, a także przed spółgłoską. „i” nie rozpisujemy, gdy występuje przed samogłoską. Jest wtedy tylko zmiękczeniem spółgłoski, po której występuje),

– określ głoski: „o, b, ń, t, ą, k”, uwzględniając znane podziały (samogłoski i spółgłoski, dźwięczne i bezdźwięczne, ustne i nosowe, spółgłoski miękkie i twarde), według wzoru: d – spółgłoska, dźwięczna, ustna, twarda.


Comments are closed.