• 7 czerwca 2020
  • Możliwość komentowania XIII Tydzień 08-06- do 12-06 została wyłączona

XIII Tydzień 08-06- do 12-06

Klasa III:

T: A school trip.

  • Podręcznik, str. 94:

-Zapisać  słownictwo w zeszycie z polskim tłumaczeniem: (nagranie 3.20).

– ćwicz. 1: (nagranie 3. 21).

  • Podręcznik, str.95:

– ćwicz. 2.

– ćwicz. 3 (nagranie 3.22).

In the forest, in the country, you can have lots of fun. (x2)

Watch the birds, smell the herbs.

In the forest, in the country.

Touch the plants, look at ants.

In the forest, in the country.

See a butterfly, jump up high.

In the forest, in the country.

Make a campfi re, play some games.

In the forest, in the country.

Ask a question, learn a lot. In the forest, in the country.

In the forest, in the country,

you can have lots of fun. (x2)

– ćwicz. 4.

  • Zeszyt ćwiczeń, str. 120, 121:

– ćwicz. 1, 2: (3.22),  3, 4.


Comments are closed.