• 6 kwietnia 2020
  • Możliwość komentowania IV Tydzień 6-04 do 8-04 została wyłączona

IV Tydzień 6-04 do 8-04

Poniedziałek 6-04

Klasa V

  • Zapisać słownictwo:
  • Wielkanocne słownictwo –

movable holiday – święto ruchome

Lent – Wielki Post

Ash Wednesday – Popielec

Palm Sunday – Niedziela Palmowa

Holy Week – Wielki Tydzień

Maundy Thursday – Wielki Czwartek

Good Friday – Wielki Piątek

fast; fasting – post

Easter confession – spowiedź wielkanocna

The Way of the Cross – Droga Krzyżowa

Last Supper – Ostatnia Wieczerza

Crucifixion – Ukrzyżowanie

Holy Sepulchre – Grób Pański

Easter – Wielkanoc

Resurrection – Zmartwychwstanie

Holy Saturday- Wielka Sobota

Resurrection mass – Rezurekcja

Easter Sunday- Niedziela Wielkanocna

Easter Monday – Poniedziałek Wielkanocny

empty tomb – pusty grób

twelve disciples – 12 apostołów

Traitor Judas – Judasz zdrajca

Easter Bunny – króliczek, który przynosi dzieciom wielkanocne prezenty

Easter basket – koszyczek z prezentami, przynoszony przez króliczka

Easter eggs – jajka wielkanocne, pisanki

lamb – baranek

chick – kurczaczek

hot cross bun – słodka bułka ze znakiem krzyża, tradycyjny przysmak spożywany w Wielki Piątek

  • Przeczytać tekst o Wielkanocy w Wielkiej Brytanii:

Mieszkańcy Wielkiej Brytanii jednak trochę inaczej odnoszą się do tego wiekowego święta. Historia ich tradycji sięga czasów, gdy chrześcijaństwo nie było jeszcze znane. Nazwa Wielkanoc (ang. Easter) wzięła się od imienia anglo-saskiej bogini wiosny – Eostre. Jej głównymi symbolami było szczęście, narodziny i płodność. Dawniej Święta Wielkiej Nocy w krajach celtyckich, kojarzone były z pożegnaniem zimnych dni i przywitaniem wiosennej aury.

Na tę okazję rozpalano wielkie ognisko by, chociaż na pewien czas przegonić zimę. Ponadto okazją do świętowania nie było tylko nadejście wiosny, ale również koniec postu. W XVIIw. istniał zwyczaj, rozdawania pieniędzy w Wielki Czwartek. Dziś tradycja ta wygląda nieco inaczej. Podczas corocznej ceremonii Royal Maundy, Królowa obdarowuje zasłużone kobiety i mężczyzn (liczba osób zależy od wieku Królowej) czerwonymi i białymi portfelami. W ich wnętrzu znajdują się specjalnie wybijane na tę okazję monety – symbol zasłużenia dla społeczeństwa.

Jak współczesne społeczeństwo celebruje Święta Wielkiej Nocy w Zjednoczonym Królestwie?

Na Wyspach, Wielki Pątek (Good Friday) jak i poniedziałek wielkanocny są dniami wolnymi od pracy. W Polsce mamy „lany poniedziałek”, na ziemiach brytyjskich w Easter Monday, nie ma takiej tradycji. Symbolem tego święta jest natomiast „Easter Bunny”, który nie ma zbyt wiele wspólnego z z chrześcijańskim zajączkiem wielkanocnym. „Easter Bunny” przynosi dzieciom drobne upominków w postaci słodyczy.

Niedziela Wielkanocna dla wielu Brytyjczyków jest bardzo rodzinnym dniem. W gronie najbliższych spotykają podczas śniadania, wybierają się do kościoła lub na spacer. Wiele rodzin w tych dniach wybiera się poza granice kraju, najczęściej w cieplejsze zakątki świata.

W niektórych częściach Wielkiej Brytanii tradycją jest dość nietypowy zwyczaj: zawody w toczeniu jajek z górki. Co ciekawe można się w nim doszukać chrześcijańskich symboli. Turlanie jajka symbolizuje odkrywanie kamienia do groty, w której spoczywało ciało ukrzyżowanego wcześniej Jezusa. Ostatecznie wygrywa osoba, którego jajko przetrwa zabawę.

Jajka wielkanocne tak, ale nie kolorowe pisanki

Brytyjczycy już jakiś czas temu zrezygnowali z kolorowych pisanek na rzecz czekoladowych jajek.

Kuchnia Zjednoczonego Królestwa w ciągu tych czterech dni również rządzi się swoimi prawami. Oprócz popularnych czekoladowych jajek, w sklepach dominują bułeczki z charakterystycznym krzyżem, pieczone specjalnie na tą okazję. Simnel cake – ciasto pokryte warstwą masy marcepanowej. Można je poznać po 11 marcepanowych kulkach umieszczonych na wierzchu. Dlaczego akurat taka liczba? Ponieważ apostołów, bez Judasza było jedenastu. Brytyjczycy uważają, że za swoje zachowanie, akurat ten uczeń Jezusa nie zasługuje na żadne słodkości.

Popularne zabawy:

EGG HUNT – polowanie na jajka, polega na tym, że dzieci szukają czekoladowych jajek w ogrodzie, schowanych tam wcześniej wśród traw, krzewów, a nawet drzew przez rodziców. Wygrywa to dziecko, któremu uda się znaleźć najwięcej. Poszukiwanie jajek odbywa się w poranek niedzieli Wielkanocnej.

ROLLING EGGS – to nic innego jak toczenie jajek z góry, wygrywa ten, którego jajko rozbije się jako ostatnie.

PACE – EGGING – dzieci w Anglii chodzą od domu do domu w Wielkanoc i proszą o czekoladowe jajka. A w zamian za otrzymanie ich śpiewają piosenkę, w której obiecują nie pojawić się u danej osoby, aż do następnej Wielkanocy.

 

  • Dodatkowe zadania w załączniku- do oceny.
  • Wykonać kartkę świąteczną (zdjęcie -do oceny):

Przykładowe życzenia:

Happy Easter – Radosnych świąt wielkanocnych

Wishing you a very Happy Easter that is filled with plenty of love and happiness – Życzę Ci bardzo wesołych Świąt Wielkanocnych wypełnionych mnóstwem miłości i radości.

Wishing you an Easter that is bright, happy, and filled with the contentment of the Lord – Życzę wam, aby te Święta Wielkanocne były pogodne, wesołe i wypełnione łaską Pana

May your Easter be filled with lots of Easter eggs, presents from the Easter bunny, blessings from Jesus Christ and most of all happiness that lasts for a life time. I’m sending lots of love on your way. Happy Easter to you. – Niech Twe święta wypełnią jajka wielkanocne, prezenty od zajączka, błogosławieństwo od Jezusa Chrystusa i przede wszystkim radość, która będzie trwać po wieki. Przesyłam moc miłości. Wesołych świąt wielkanocnych.

The spirit of giving, the act of sharing, the blessings from above, with hearts pure as a dove. May you have a blessed Easter. – Ducha darowania, aktu dzielenia, błogosławieństwa od Boga, gołębiego serca. Błogosławionych świąt wielkanocnych.

May this blessed celebration of Easter bring you faith, hope, love and joy. Greet the miracle of Jesus’s Resurrection with joy and happiness! – Życzę Ci błogosławionych świąt wielkanocnych przynoszących Ci wiarę, nadzieję, miłość i radość. Świętujmy cud zmartwychwstania Jezusa Chrystusa z radością i szczęściem.

Three wishes for you: Love, joy, prosperity. Happy Easter! – Trzy życzenia dla Ciebie: Miłości, szczęścia, dobrobytu. Radosnych Świąt Wielkanocnych!

Wishing you and your family an Easter filled with joy and hope. May your time together be a celebration of life and love as you remember God’s gift to us all. – Życzę Ci i Twojej rodzinie Wielkanocy wypełnionej radością i nadzieją. Niech ten czas spędzony razem będzie świętowaniem życia i miłości które podarował nam Bóg.

Easter symbolizes the renewal of life. I wish you and your family the renewal of life, love, and happiness. – Wielkanoc symbolizuje odnowę życia. Życzę Tobie i Twojej rodzinie odnowy życia, miłości i radości.

May you feel the bright, joyful blessings God has to offer you during this Easter holiday. – Życzę Ci poczucia jasności, radosnego błogosławieństwa Boga który Ci je zsyła w czasie Wielkanocy.

May you find the renewal of hope, health, love and the spirit of God. Happy Easter to you and your lovely family. – Życzę Ci odnowy nadziei, zdrowia, miłości i ducha świętego. Wesołych świąt wielkanocnych dla Ciebie i Twojej kochanej rodziny.

Happy Easter! I hope some time out for rest and relaxation with your loved ones puts a spring in your step and gives you a chance to celebrate life and all its blessings. – Wesołych świąt wielkanocnych! Mam nadzieję że trochę czasu na odpoczynek i relaks z najbliższymi doda Ci sprężystości kroku i da możliwość świętowania życia i wszystkich jego dobrodziejstw.


Comments are closed.