• 20 kwietnia 2020
  • Możliwość komentowania VI Tydzień 20-04 do 24-04 została wyłączona

VI Tydzień 20-04 do 24-04

20 kwietnia

Temat: Wstawianie tabeli do dokumentu tekstowego jako obiektu połączonego.

Przeczytaj uważnie temat str 162 do 166. Przeanalizuj zawarte w nim instrukcje i przećwicz je.

Wykonaj ćwiczenie 4 str 163/164


Comments are closed.