• 20 kwietnia 2020
  • Możliwość komentowania VI Tydzień 20-04 do 24-04 została wyłączona

VI Tydzień 20-04 do 24-04

Klasa VII

Temat: Higiena i choroby układu nerwowego

  1. Przeczytać temat w podręczniku str. 185 do 189
  2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 94 do 95 – zad. 2, 3 i 5
  3. Dla Chętnych:  wykonać zadania w zeszycie  ćwiczeń: zad. 1 i 4. str.94 -95
  4. Uczniowie którzy nie mają ćwiczeń w domu (w zeszycie przedmiotowym): ćwiczenia- 1, 2, 3 i 4 z podręcznika str. 189

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu „Regulacja nerwowo – hormonalna”

  1. Przeczytać temat w podręczniku str. 190
  2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 96 do 97– zad. 1, 2, 3, 4 i 5,
  3. Uczniowie którzy nie mają ćwiczeń w domu (w zeszycie przedmiotowym): Wiesz czy nie wiesz? z podręcznika str. 191
  4. Przygotować się do sprawdzianu wiadomości z działów „Układ wydalniczy” i „Regulacja nerwowo – hormonalna „ – dnia 28.04.2020

Comments are closed.