• 9 czerwca 2020
  • Możliwość komentowania XIII Tydzień 08-06 do 12-06 została wyłączona

XIII Tydzień 08-06 do 12-06

KL. IV

12 czerwca

Temat: Podsumowanie i usystematyzowanie wiadomości.

  1. Powtórzenie z działu „Bezpiecznie w szkole i na drodze”
  2. Utrwalenie wiadomości z działu „Rowerzysta na drodze”
  3. Podsumowanie z działu „ABC ekologii i podróżowania”

Ćwiczenie: Wykonaj w zeszycie zadania z podsumowania na stronie 76


Comments are closed.