• 30 marca 2020
  • Możliwość komentowania III Tydzień 30-03 do 03-04 została wyłączona

III Tydzień 30-03 do 03-04

31.03.2020 wtorek

Temat: Sądy i trybunały (1)

 

Zredaguj krótką notatkę odpowiadając na poniższe pytania (podr. str. 146) :

1.    Kto sprawuje władzę sądowniczą w Polsce?

2.    Jakie sądy funkcjonują w Polsce?

3.    Jaka jest rola sędziego?


02.04.2020 czwartek

Temat: Sądy i trybunały (2)

Zredaguj krótką notatkę na poniższe zagadnienia (podr. str. 149)

1.    Wymień główne zadania Trybunały Konstytucyjnego.

2.    Wyjaśnij co oznaczają zasady dotyczące niezależności sądów i niezawisłości sędziów? Czemu one służą? (str. 151)


Comments are closed.