• 4 kwietnia 2020
  • Możliwość komentowania IV Tydzień 6-04 do 8-04 została wyłączona

IV Tydzień 6-04 do 8-04

 

Klasa 8

Temat: Ćwiczymy użytkowe formy wypowiedzi. (poniedziałek, wtorek, środa)

– wykonaj następujące zadania:

Napisz list do kolegi/koleżanki, w którym opowiesz, jak zmieniło się Twoje życie w związku z epidemią. Pamiętaj o elementach listu i zasadach pisowni. (wymagane 180 wyrazów)

Napisz ogłoszenie o organizowanym w Twojej szkole przez Samorząd Uczniowski spotkaniu z uczestnikiem powstania warszawskiego. Użyj 2 argumentów, którymi przekonasz koleżanki i kolegów do udziału w tym wydarzeniu. Uwaga: w ocenie będzie brana pod uwagę poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna.

Twoja babcia obchodzi osiemdziesiąte urodziny. Kupiłeś jej z tej okazji album z kwiatami. Zredaguj dedykację, którą wpiszesz do tego albumu. Pamiętaj o elementach tej formy wypowiedzi.

Proszę pracować samodzielnie!!!! Korzystajcie z repetytorium. Prace możecie napisać na komputerze i przesłać do oceny.


Comments are closed.