• 9 czerwca 2020
  • Możliwość komentowania XIII Tydzień 08-06 do 12-06 została wyłączona

XIII Tydzień 08-06 do 12-06

10.06.2020

kl. 8

Thema: Czas Perfekt – powtórzenie wiadomości.

zadania na Microsoft Teams

 


12.06.2020

kl. 8

Thema: Czasowniki modalne – zadania na Microsoft Teams

zadania na Microsoft Teams


Comments are closed.