• 20 kwietnia 2020
  • Możliwość komentowania V Tydzień 15-04 do 17-04 została wyłączona

V Tydzień 15-04 do 17-04

Klasa I:

Review (powtórzenie)- unit 6:

  • Utrwalić słownictwo:

mouth, nose, tummy, hands, ears, eyes, arm, leg, feet, head, happy, sad, angry, surprised, scared. Zdania typu: I’ve got two arms and two hands. (Ja mam dwie ręce i dwie dłonie.)

  • Podręcznik, str. 76:

– ćwicz. 1-wskazać odpowiedniego potworka, nagranie 2.29.

  Hi. I’m Spog. I’ve got two arms and two hands.

 I’ve got three legs and three feet.

 I’ve got three eyes, three ears, two noses and two mouths.

– ćwicz. 2- dotykanie części ciała.

Np. Touch your nose. (Dotknij swojego nosa.)

  • Podręcznik, str. 77:

– ćwicz. 1- nazywanie poszczególnych zdjęć.

– ćwicz. 2- gra planszowa: poruszanie się pionkami po planszy i nazywanie danych pól.

 

  • – ćwicz. 1- kolorowanie postaci (totem) na takie kolory, jak są zapisane poszczególne części ciała.

– ćwicz. 2- łączenie zdjęć z nazwami emocji.

  • Zeszyt ćwiczeń, str. 91:

– ćwicz. 3- pokolorowanie obrazków, napisanie nazw po  śladzie, utrwalenie tych nazw


Comments are closed.