• 15 czerwca 2020
  • Możliwość komentowania XIV Tydzień 15-06 do 19-06 została wyłączona

XIV Tydzień 15-06 do 19-06

Klasa VIII:

T: Writing- a story.

Zasady pisania opowiadania po angielsku:

W opowiadaniu stosujemy narracje 1-osobową lub 3-osobową.  Ten rodzaj wypowiedzi pisemnej nie posiada konkretnej konstrukcji, występuje raczej swobodny układ zdarzeń. Należy użyć bogatego języka i złożonych struktur gramatycznych. Jeśli chodzi o użycie czasów, powinny być to czasy przeszłe (Past Simple, Past Continuous, Past Perfect). Limit słów to 200-250.

Elementy składające się na opowiadanie po angielsku

  1. Tytuł– chwytliwy, powinien oddawać treść opowiadania (dlatego najlepiej wymyślić go kiedy już skończymy pisać).

„Holiday nightmare”

  1. Wstęp– wprowadza czytelnika w przebieg wydarzeń. Można rozpocząć od opisu miejsca, pogody bądź ludzi. Innym sposobem na wstęp do opowiadania jest zastosowanie mowy zależnej lub zadanie bezpośredniego pytania do czytelnika.

Have you ever had this feeling that someone was playing with your destiny? I have. It all happened last summer in Thessaloniki, Greece. I went there with my three friends, we wanted to see many places so we’re very excited.  We decided to go there by car as it seemed to be the cheapest means of transport for us.

  1. Rozwinięcie– kolejno przedstawia wydarzenia prowadzące do wydarzenia głównego. Wydarzenie główne opisujemy bardzo szczegółowo.

Unfortunately, we were stuck in a traffic jam when we were still in our home city. It took us more than 2 hours to get out of the city. We managed to get to the Slovak motorway when we noticed that something wasn’t right. We had a flat tyre. But the worst was still ahead.
Tired and angry we finally got to Greece. We were happy that we would take some rest in our hotel at last. We were just 2 km away from the hotel when a police car appeared in front of us. We got a 100€ fine for speeding! That was horrible.

  1. Zakończenie– puenta, opis emocji bohaterów, konsekwencje wydarzeń, komentarz i przemyślenia narratora.

We were all close to tears. We got to the hotel and for the rest of our stay we tried to save as much money as we could. Luckily, we didn’t have more problems during this trip. We’ll never travel by car again.

Przydatne zwroty

Once upon a time… – Pewnego razu…

One day… – Pewnego dnia…

When I was a child… – Kiedy byłem dzieckiem…

It happened a year ago. – To wydarzyło się rok temu.

First… and then… – Najpierw… a potem…

As soon as – Jak tylko

Meanwhile – W międzyczasie

Immediately – Natychmiast

Suddenly – Nagle

At first – Na początku

Before this – Przed tym

Shortly afterwards – Zaraz potem

It took my breath away! – Zaparło mi dech!

It was worth a shot. – Warto było spróbować.

On second thoughts, … – Po namyśle, …

When/while – Kiedy/podczas

Finally – W końcu

In the end – Na końcu

The worst was yet to come. – Najgorsze miało dopiero nadejść.

It turned out that… – Okazało się, że…

  • Podręcznik, str. 168: przeczytać.
  • Podręcznik, str. 126:

– ćwicz. A, C, D.

– ćwicz. B- dla chętnych.

  • Podręcznik, str. 127:

– ćwicz. E.

  • Zeszyt ćwiczeń, str. 90:

– ćwicz. A, B, C.


Comments are closed.