• 3 maja 2020
  • Możliwość komentowania VIII Tydzień 04-05 do 08-05 została wyłączona

VIII Tydzień 04-05 do 08-05

Klasa VI:

T: Teen’s time: Everyday gadgets.

  • Wypisać słownictwo do unitu 7: podręcznik, str. 98.
  • Podręcznik, str. 90:

– ćwicz. 1, 2, 3

  • Podręcznik, str. 91:

– ćwicz. 4, 5, 6.

  • Przepisać gramatykę o dwóch czasach – str. 91.

– ćwicz. 7, 8.

  • Dodatkowe informacje o czasach- przeczytać, przepisać lub wkleić do zeszytu:

Kiedy używać Past Simple, a kiedy Present Perfect

Past Simple, jak wskazuje jego nazwa, to czas przeszły prosty. Jego konstrukcja i zasady używania raczej nie należą do skomplikowanych, jednak w momencie konfrontacji z Present Perfect pojawia się wiele wątpliwości. Bo ten drugi to niby przeszły, ale też trochę teraźniejszy, dość nieoczywisty. Jak używać tych angielskich czasów i jak je rozróżnić? Pojawia się wiele pytań i wątpliwości. Właśnie dlatego zaczynamy od samego początku i wyjaśniamy zasady używania Past Simple i Present Perfect oraz pokazujemy, czym się od siebie różnią – krok po kroku.

Past Simple i Present Perfect – budowa i zastosowanie

Past Simple (podmiot + II forma czasownika) to czas, którego używamy do mówienia o sytuacjach i czynnościach, które wydarzyły się i zakończyły w określonym punkcie w czasie w przeszłości. Charakterystyczne są dla niego poniższe określenia czasu:

yesterday  – wczoraj
ago  – temu (np. two days ago = dwa dni temu)
last  – w zeszłym, w ubiegłym (np. last month, last Monday)
in  – w (np. in 2008 = w 2008 roku)

Czas Present Perfect (podmiot + have/has + III forma czasownika) nie wymaga wskazania konkretnego momentu, w którym dana sytuacja miała miejsce. Wystarczy użyć poniższych określeń:

just  – właśnie
already  – już
yet  – jeszcze
once  – kiedyś, raz
ever  – kiedykolwiek
never  – nigdy
recently  – ostatnio, niedawno

I was in Paris last week.
Byłam w Paryżu w zeszłym tygodniu.
I have been to Paris once.
Byłam raz w Paryżu.

To, jakiego czasu użyjemy, zależy także od tego, o co chcemy zapytać. Jeśli chcemy dowiedzieć się, czy ktoś kiedykolwiek był w danym miejscu, użyjemy czasu Present Perfect.

Have you ever been to Paris?
Czy kiedykolwiek byłaś w Paryżu?

Z kolei pytając o dokładny moment w przeszłości, w którym dane zdarzenie miało miejsce (czyli tworząc pytanie z when), użyjemy Past Simple.

When were you in Paris?
Kiedy byłaś w Paryżu?

Present Perfect i Past Simple – porównanie

Czym jeszcze różnią się te dwa angielskie czasy? Tym, że jeden z nich odnosi się do czynności zakończonej, a drugi do tej, która wciąż trwa, czyli aspektem dokonanym i niedokonanym.

Past Simple, czyli czas przeszły prosty, odnosi się do czynności, która została rozpoczęta i zakończona w przeszłości – czas ten ma charakter dokonany. Zwróć uwagę na to, że już sama jego nazwa wskazuje na to, że jest używany do mówienia o przeszłości.

Present Perfect opisuje natomiast czynność, która rozpoczęła się w przeszłości i trwa do teraz – aspekt jest niedokonany. Dlatego właśnie nazwa czasu zawiera słowo present, czyli obecny, teraźniejszy.

I lived here when I was little.
Mieszkałem tutaj, gdy byłem mały.

I have lived here since I was born. 
Mieszkam tutaj od urodzenia.

Starszy mężczyzna na obrazku używa Past Simple, ponieważ mówi o przeszłości. Kiedyś, w przeszłości mieszkał w tym domu, ale teraz mieszka już gdzieś indziej.

Hannah utworzyła zdanie w Present Perfect, ponieważ chce zwrócić uwagę na fakt, że to, co rozpoczęło się w przeszłości trwa aż do teraz. Mieszkała w tym domu, kiedy była dzieckiem i mieszka w nim także terazTa czynność trwa nieprzerwanie. Zwróć uwagę na tłumaczenie zdania – Mieszkam tutaj od urodzenia (a nie “mieszkałam”).

Present Perfect i Past Simple w zdarzeniach z przeszłości

Gdy opowiadamy o jakimś zdarzeniu z przeszłości, na przykład wczorajszym wieczorze ze znajomymi, używamy czasu Past Simple (ta sytuacja miała już miejsce i została zakończona). Chronologiczność jest wyrażana poprzez kolejność wymienienia danych czynności, czyli – mówiąc prosto – to, co zostało wspomniane jako pierwsze, wydarzyło się na początku.

We met at my place, went to the nearest park and ate delicious ice cream. 
Spotkaliśmy się u mnie, poszliśmy do najbliższego parku i zjedliśmy przepyszne lody.

Z czasem Past Simple spotkamy się też, czytając bajki lub opowiadając je. Pamiętacie, jak zaczynała się prawie każda bajka albo baśń?

Once upon a time , there was an enchanted forest… 
Dawno, dawno temu był sobie zaczarowany las…

Jeżeli natomiast mówimy o jednorazowej sytuacji z przeszłościnie podając ram czasowych, najczęściej używamy czasu Present Perfect.

I have seen this film.
Widziałam ten film.

  • Zeszyt ćwiczeń, str. 64:

– ćwicz. 1, 2, 3.

  • Zeszyt ćwiczeń, str. 65:

– ćwicz. 5, 6, 7.


Comments are closed.