• 29 marca 2020
  • Możliwość komentowania III Tydzień 30-03- do 03-04 została wyłączona

III Tydzień 30-03- do 03-04

Praca z podręcznikiem:
30 marca  (poniedziałek).
Temat: Jaką funkcję pełni spójnik?  
Przeczytaj temat: Jaką funkcję pełni spójnik? (str.218). Zapisz do zeszytu nową wiadomość–ramka i wykonaj ćwiczenie nr 1, 2.3 str.218.

31 marca   (wtorek).
Temat:  Przecinki i spójniki 
Przeczytaj temat: Przecinki i spójnki.(str.219) , zapisz nową wiadomość–ramka, wykonaj ćwiczenia nr 1, 3,4 str. 220.

1 kwietnia (środa, czwartek).
Temat: Pisownia wielką literą-państwa,regiony,miasta,dzielnice, wsie.  
Przeczytaj temat: Pisownia wielką literą. (str.274), zapisz do zeszytu wiadomości–ramka str.274. Wykonaj ćwiczenia nr 1, 2, 4 str.274-275 oraz ćwiczenia nr 5, 6, 7 str. 276. Do zeszytu zapisz wiadomości–ramka str.276.

2 kwietnia ( piątek).
Temat: Piszemy list 
 Napisz list do nauczyciela języka polskiego , w którym opiszesz jak spędzasz czas w domu, w tej trudnej sytuacji dla kraju.

Comments are closed.