• 24 maja 2020
  • Możliwość komentowania XI Tydzień 25-05 do 29-05 została wyłączona

XI Tydzień 25-05 do 29-05

Klasa 7

Temat: Poznajemy skrótowce i skróty. (poniedziałek 2 godziny)

– przeczytaj „Nową wiadomość” w podręczniku na stronie 322,

zrób notatkę w zeszycie: wyjaśnij, co to jest „skrótowiec” i napisz, jak one się dzielą, (możesz skorzystać ze strony 330),

– wykonaj w zeszycie zad. 1 a) str. 322,

– zapoznaj się z „Nową wiadomością” w podręczniku na stronie 324,

zrób w zeszycie notatkę: wyjaśnij termin „skrót”, wypisz wyjątki skrótów (po których nie stawia się kropki), napisz, jak zapisujemy skróty wyrażeń wielowyrazowych,

– wykonaj w zeszycie zad. 6 str. 325.

Przyślij zdjęcia notatek i zadań!


Temat: Poznajemy wyrazy złożone. (wtorek, środa)

– zapoznaj się z „Nową wiadomością” w podręczniku na str. 326,

zrób notatkę: wyjaśnij termin „ wyrazy złożone” i napisz, na jakie 2 grupy je dzielimy, (możesz skorzystać ze strony 330),

– wykonaj w zeszycie zadanie 1 str. 326 i 3 str. 237.

Przyślij zdjęcia notatek i zadań!


Temat: Utrwalamy znajomość lektury „Quo vadis”. (piątek)

odpowiedz na pytania do lektury, które prześlę Wam na maile. Zadanie wykonaj w zeszycie i prześlij zdjęcie do sprawdzenia (najpóźniej w poniedziałek do 20-ej).


Comments are closed.