• 3 maja 2020
  • Możliwość komentowania VIII Tydzień 04-05 do 08-05 została wyłączona

VIII Tydzień 04-05 do 08-05

Klasa 8

Temat: Powtarzamy wiadomości o częściach mowy. (poniedziałek)

– nazwij części mowy w podanych zdaniach (wyraz, pytanie, część mowy):

Mała dziewczynka rozpłakała się z powodu stłuczonego dziś kolana.

Nie mam zamiaru planować na dziś sprzątania swojego pokoju.

Mój kolega zajął ostatnio drugie miejsce na zawodach w pływaniu stylem dowolnym.

Zrób zdjęcie i prześlij do oceny.


Temat: Upodobnienia i uproszczenia – powtórzenie. (wtorek)

Lekcja zostanie zrealizowana z użyciem Microsoft Teams.


Temat: Analiza wiersza „Wiosna w Milanówku”. (środa)

– przeczytaj wiersz Jarosława Rymkiewicza w podręczniku na stronie 264,

– odpowiedz w zeszycie na pytania i wykonaj polecenia:

Z ilu strof składa się wiersz?

Z ilu wersów składa się każda strofa?

Jaki jest układ rymów w poszczególnych zwrotkach? Nazwij ten układ (okalające, sąsiadujące czy przeplatane).

Wypisz rymy z 3 i 5 zwrotki.

Sprawdź czy każdy wers ma taką samą długość (policz sylaby).

– nazwij środki artystyczne:

„czarna sosna”,  „suchych liściach” –

„krzyczą wiewiórki” –

– napisz w 2 zdaniach, jaki stosunek do przyrody ma podmiot liryczny.


Temat: Słowotwórstwo – powtórzenie wiadomości. (czwartek, piątek)

Lekcja zostanie zrealizowana z użyciem Microsoft Teams. (czwartek)


Comments are closed.