• 23 marca 2020
 • Możliwość komentowania II Tydzień 23 do 27 marca została wyłączona

II Tydzień 23 do 27 marca

II Tydzień 23-27-03-2020

 • Unit 6-zapisać słownictwo w zeszycie (podręcznik, str.140)
 • Wykonać zadania z podręcznika – ćwiczenia A,B,C,D,E,G,I,J,K, str.90,91 –przeczytać tekst o Niedzicy
 • Uzupełniać zeszyt ćwiczeń.
 • Dodatkowe słówka-miasto w załączniku.

SŁÓWKA – POBIERZ PRZEĆWICZ

 

Klasa VII:

 • Podręcznik, ćw. A-J, str. 92,93-przypomnieć sobie słownictwo do unitu 6.
 • Zeszyt ćwiczeń, ćwiczenia ze strony 69,70.
 • Podręcznik, demonstratives (zaimki wskazujące)- przeczytać wiadomości gramatyczne  ze strony 154, zrobić notatkę w zeszycie, ćwiczenia z podręcznika, str. 94

Dodatkowe informacje:

Zaimki wskazujące (liczba pojedyncza):

this – ten, ta, to

that – tamten, tamta, tamto

 

Zaimki wskazujące (liczba mnoga):

these – ci, te

those – tamci, tamte

 

Zaimki wskazujące – this, these używamy, gdy mówimy o kimś lub o czymś, co znajduje się blisko (blisko w czasie, bądź w przestrzeni). This używamy w liczbie pojedynczej, these w liczbie mnogiej.

This woman is very pretty. (Ta kobieta jest bardzo ładna).

This chair is very comfortable. (To krzesło jest bardzo wygodne).

These a gis are very nice. (Ci ludzie są bardzo mili).

These books are very interesting. (Te książki są bardzo interesujące).

 

Zaimki wskazujące – thatthose używamy, gdy mówimy o kimś lub o czymś, co znajduje się nieco dalej od nas (nieco dalej od nas w czasie, bądź w przestrzeni). That używamy w liczbie pojedynczej, those w liczbie mnogiej.

That a  is quite handsome. (Tamten mężczyzna jest całkiem przystojny).

That a gis very heavy. (Tamta torba jest bardzo ciężka).

Those men look dangerous. (Tamci mężczyźni wyglądają na niebezpiecznych).

Those birds are really loud. (Tamte ptaki są bardzo głośne).

 

 

 • Podręcznik, articles – przeczytać wiadomości gramatyczne ze strony 154, 155, zrobić notatki w zeszycie, ćw. A-S, str. 94.

Dodatkowe informacje:

PRZEDIMKI NIEOKREŚLONE A / AN

 1. Przedimka nieokreślonego astosujemy przed rzeczownikiem rozpoczynającym się od spółgłoski w liczbie pojedynczej.
 • Mark is a teacher.
  Mark jest nauczycielem.

Przedimek nieokreślony an stawiamy również przed rzeczownikiem w liczbie pojedynczej z tą różnicą, że rozpoczyna się on od samogłoski (a, e, i, o, u).

 • An apple is delicious.
  Jabłko jest pyszne.


Koniecznie sprawdź jakie publikacje czekają na Ciebie w naszym sklepie online. Od dziś gramatyka angielska nie będzie dla Ciebie problemem. Ucz się szybciej i skuteczniej. Największy wybór książek do nauki zagadnień gramatycznych.
Pamiętaj, że są rzeczowniki, które zaczynają się od samogłoski, lecz w wymowie słyszymy spółgłoskę. W takim przypadku należy wstawić rodzajnik nieokreślony a.

Spójrz na przykład.

 • There is a university in my hometown. (w wymowie słyszymy „j”)
  W moim rodzinnym miasteczku znajduje się uniwersytet.
 1. Należy pamiętać, że przedimków nieokreślonych a/anużyjemy głównie mówiąc o czymś po raz pierwszy, gdy nie określamy tej rzeczy lub osoby w sposób szczególny.
 • My neighbours have a cat.
  Moi sąsiedzi mają kota.
 1. Przedimka nieokreślonego a/anużyjemy określając zawód.
 • Jason is a medical assistant.
  Jason jest opiekunem medycznym.
 1. Opis osób lub rzeczy gdy określamy je przy pomocy przymiotnika.
 • It was an exciting weekend.
  To był ekscytujący weekend.
 1. Określając wartość, cenę, częstotliwość wykonywania czynności również skorzystamy za/an.
 • She goes to dance classes once a week.
  Chodzi na zajęcia z tańca raz na tydzień.
 1. Pamiętaj o zastosowaniu a/anw wyrażeniach:
 • a lot of – dużo
 • a couple of – parę
 • a few – parę
 • a great deal of – mnóstwo
 • half a kilo – pół kilo
 • a little – odrobinę/trochę
 • We have a couple of expensive shoes.
  Mamy parę drogich butów. 

RODZAJNIK OKREŚLONY THE

 1. Rodzajnika określonego theużywamy mówiąc o jakiejś rzeczy/osobie, która jest nam bliżej znana i wcześniej pojawiła się w rozmowie.

Jak pamiętasz rodzajniki a/an stosujemy mówiąc o czymś po raz pierwszy. The jest niejako przedłużeniem informacji więc wiadomo o czym jest mowa w zdaniu.

 • My parents have a car. The car is very old.
  Moi rodzice mają samochód. Ten samochód jest bardzo stary.
 1. The może być stosowane w liczbie mnogiej lub z rzeczownikami niepoliczalnymi, gdy określamy je w sposób szczegółowy.
 • Where are the flowers I bought yesterday?
  Gdzie są kwiaty, które wczoraj kupiłam?
 1. Określając rzecz, która jest unikalna, jedyna w swoim rodzaju, należy zastosować rodzajnik the:
 • The sun is shining.
  Słońce świeci
 1. Opisując miejsca związane z kulturą, instytucjami publicznymi czy urzędami.
 • We regularly go to the cinema.
  Regularnie chodzimy do kina.
 1. Instrumenty muzyczne zawsze przyjmują przedimek the.
 • My son can play the violin.
  Mój syn potrafi grać na skrzypcach.
 1. Stopień najwyższy przymiotnika.
 • This girl is the most beautiful woman I have ever met.
  Ta dziewczyna jest najpiękniejszą kobietą jaką kiedykolwiek spotkałem.
 1. Liczebniki porządkowe wymagają użycia the.

The first meeting will take place in London.
Pierwsze spotkanie będzie miało miejsce w Londynie.

 1. Zapamiętaj poniższe zasady dotyczące nazw geograficznych.
ZASTOSOWANIE PRZYKŁAD
rzeki The Vistula is the longest river in Poland.
Wisła jest najdłuższą rzeką w Polsce.
archipelagi wysp Would you like to visit the Canary Islands?
Chciałbyś odwiedzić Wyspy Kanaryjskie?
morza i oceany I’m not going to swim in the Baltic Sea.
Nie będę pływać w Morzu Bałtyckim.
pasma górskie They went to the Alps last year.
Pojechali w Alpy w zeszłym roku.
nazwy z of I wish I could spend a day in the Cape of Good Hope.
Chciałbym spędzić dzień na Przylądku Zielonej Nadziei.
Niektóre kraje w liczbie mnogiej lub mające
w swojej nazwie: republic, kingdom, union, states
The United Kingdom is a tolerant country.
Zjednoczone Królestwo to tolerancyjne państwo.
Niektóre określenia miejsc: the seaside, the sky, the mountains,
the environment, the country (side)
We usually spend summer holidays in the mountains.
Zazwyczaj spędzamy wakacje w górach.

 

BRAK PRZEDIMKA

 1. Imiona i nazwiska.
 • I have seen Jason this week.
  Widziałam Jasona w tym tygodniu.

ale nazwisko w liczbie mnogiej (z the) oznacza, że mówimy o rodzinie.

 • The Jacksons are good neighbours.
  Jackson’owie są dobrymi sąsiadami.
 1. Przed dniami, miesiącami, porami dnia oraz nazwami świąt.

at night – w nocy
at midday / midnight – w południe / północ
at Christmas / Easter – w święta Bożego Narodzenia / Wielkanoc

 • Katy was born in June.
  Katy urodziła się w czerwcu.
 1. Posiłki

Przed nazwami posiłków zwykle nie stawiamy przedimka. Wyjątkiem jest użycie przymiotnika w celu bliższego ich określenia lub gdy mówimy o konkretnej sytuacji.

 • She loves having lunch in a local restaurant.
  Uwielbia jeść obiad w lokalnej restauracji.
 • The breakfast we had last time was delicious.
  Śniadanie, które jedliśmy ostatnim razem było pyszne.
 1. Dyscypliny sportowe

Mówiąc o dyscyplinach sportowych Anglicy nie używają rodzajników. Tylko w odniesieniu do dyscyplin lekkoatletycznych dodajemy rodzajnik określony the.

 • Our children play football in the afternoon.
  Nasze dzieci grają w piłkę nożną po południu.
 • I’d love to try the pole vault.
  Chciałbym spróbować skoku o tyczce.
 1. Nazwy ulic i placów.

W odniesieniu do ulic lub nazw placów, nie stosujemy rodzajnika.

 • Does Henry live in Oxford or Daffodil Street?
  Czy Henry mieszka na ulicy Oxford czy Daffodil?
 1. Pospolite miejsca.

Nie stosujemy rodzajnika przed niektórymi miejscami, mówiąc o ich pierwotnej funkcji dla społeczeństwa.

 • church
 • bed
 • hospital
 • university
 • prison
 • school

Jednakże gdy mówimy o tych miejscach w znaczeniu, np. jako o budynku, pomieszczeniu, musimy zastosować rodzajnik.

 • Excuse me, do you know where the hospital is?
  Przepraszam, czy wie Pani gdzie jest szpital?
 1. Niektóre nazwy geograficzne.
ZASTOSOWANIE PRZYKŁAD
kontynenty Xio lives in Asia.
Xio mieszka w Azji.
kraje, miasta We live in Oslo, Norway.
Mieszkamy w Oslo, Norwegii.
pojedyncze wyspy They spent their vacation in Crete.
Spędzili wakacje na Krecie.
szczyty górskie Mount Everest is a majestic mountain.
Mount Everest to majestatyczna góra.
jeziora Lake Solina is a popular place to spend a nice weekend.
Jezioro Solińskie jest popularnym miejscem na spędzenie udanego weekendu.

 

 • Zeszyt ćwiczeń, str.71,72

Rozwiąż    TEST

Rozwiąż    TEST


Comments are closed.