• 1 czerwca 2020
 • Możliwość komentowania XII Tydzień 01-06 do 05-06 została wyłączona

XII Tydzień 01-06 do 05-06

Klasa V:

T: The Crystal Ball Mystery: What’s in the box?.

 • Podręcznik, str. 96.

– ćwicz. 1, 2.

 • Zeszyt ćwiczeń, str. 94:

– ćwicz. 1.

T: Means of transport.

 • Podręcznik, str. 97.

– Przepisać słownictwo.

– ćwicz. 4, 5, 6.

– ćwicz. 7, 8- dla chętnych.

 • Zeszyt ćwiczeń, str. 94, 95:

– ćwicz. 2, 3, 4A, 5.

– ćwicz. 4B, 6, 7- dla chętnych.

 • Dodatkowe informacje do skopiowania i wklejenia do zeszytu:

 

Means of transport – Środki transportu
aeroplane – samolot
ambulance – karetka pogotowia
articulated bus – autobus przegubowy
automobile – samochód
baloon – balon
bicycle – rower
bike – rower
boat – łódka
bus – autobus
cab – taksówka, dorożka
car – samochód
carriage – powóz, kareta
chopper – czoper
coach – autokar
delivery van – samochód dostawczy
direct train – pociąg bezpośredni
double decker bus – autobus piętrowy
electric train – pociąg elektryczny
engine – lokomotywa
express train – pociąg pospieszny
ferry – prom
freight train – pociąg towarowy
goods train – pociąg towarowy
helicopter – helikopter
high-speed railway – kolej szybkobieżna
hovercraft – poduszkowiec
jet plane – samolot odrzutowy
lifeboat – łódź ratunkowa
lorry – ciężarówka
minibus – mikrobus
moped – motorower
motorbike – motor
narrow-gauge railway – kolej wąskotorowa
passenger liner – liniowiec
passenger train – pociąg pasażerski
patrol boat – łódź patrolowa
pick-up – furgonetka
plane – samolot
sailing boat – żaglówka
scooter – skuter
ship – statek
slow train – pociąg osobowy
streetcar – tramwaj
submarine – łódź podwodna
suburban train – pociąg podmiejski
tank – czołg
taxi – taksówka
tractor – traktor
train – pociąg
tram – tramwaj
trolley bus – trolejbus
truck – ciężarówka
underground – metro
van – smochód dostawczy
vehicle – pojazd
yacht – jacht

Lets go on foot! (zalecane)

 • Please, get in the car. (Proszę wsiądź do samochodu.)
 • Did she get on this bus? (Czy ona wsiadła do tego autobusu – podobnie byłoby z tramwajem, autokarem itd.)
 • I’m getting off on the last stop. (Wysiadam na ostatnim przystanku.)
 • Please, get out of my car! (Proszę wysiąść z mojego samochodu!)
 • I hate waiting for a bus… (Nie znoszę czekania na autobus…)
 • Damn, I missed my flight again! (Cholerka, znowu spóźniłem się na mój lot!)
 • Let’s take a taxi. (Weźmy taksówkę.)
 • Can you drive me home, please? (Czu mógłbyś zawieźć mnie – autem – do domu, proszę?)
 • I want to ride my bicycle! (Chcę jeździć na swoim rowerze!)
 • Let’s cycle there! (Pojedźmy tam rowerami!)
 • Boarding completed. (Wejście na pokład – tak samolotu jak i statku -zakończone.)
 • I love sailing! (Uwielbiam żeglowanie. Swimming to bardziej „pływanie” bez żadnego środka transportu wodnego innego niż własne ręce i nogi.)

Chcąc poinformować w języku angielskim o poruszaniu się danym środkiem transportu, najłatwiej użyć konstrukcji by + środek transportu, np.

 

 • by bike(jechać rowerem),
 • by boat(płynąć łodzią),
 • by bus(jechać autobusem),
 • by car(jechać samochodem),
 • by coach(jechać autokarem),
 • by ferry(płynąć promem),
 • by motorbike(jechać motocyklem/motorowerem),
 • by plane(lecieć samolotem),
 • by train(jechać pociągiem),
 • by underground(jechać metrem).

 

Wszystkie powyższe wyrażenia łączą się z czasownikiem go.

Let’s go by bus, not by train.

(Pojedźmy autobusem a nie pociągiem.)

Will we go by ferry?

(Popłyniemy promem?)

 • Powyższej konstrukcji nie można zastosować, jeżeli przed rzeczownikami nazywającymi środki transportu użyto takich zaimków jak my, his
 1. a) Gdy dana osoba lub przedmiot znajduje się w środku danego pojazdu, używa się przyimka in, np.:

I came to school in my father’s car.

(Przyjechałam do szkoły samochodem mojego ojca.)

I think I left my wallet in the taxi.

(Chyba zostawiłem portfel w taksówce.)

 1. b) W przypadku gdy coś miało miejsce na pokładzie statku lub samolotu lub gdy chcemy podkreślić, że podróż odbywa się przy użyciu środka transportu konkretnej osoby, używa się przyimka on, np.:

They met each other on a plane.

(Poznali się w samolocie.)

(w znaczeniu: na pokładzie samolotu)

Time passes faster when you talk to other people on a train.

(Czas mija szybciej jeśli rozmawia się z innymi ludźmi w pociągu.)

He would always come to work on his bike.

(Zawsze przyjeżdżał do pracy na swoim rowerze.)

 

He said I could go with him on his motorcycle.

(Powiedział, że mogę pojechać z nim na jego motocyklu.)

 

O wsiadaniu do środków transportu można mówić za pomocą następujących konstrukcji:

 1. a) get in/into– przy wsiadaniu do samochodu, taksówki itp.

 

got in/into the car and I drove home.

(Wsiadłem do samochodu i pojechałem do domu.)

 

 1. b) get on/onto– przy wsiadaniu do środków transportu publicznego, takich jak autobus, samolot i pociąg, ale także o wsiadaniu na rower czy motocykl, np.

 

Give me a call as soon as you get on/onto the train.

(Zadzwoń do mnie jak tylko wsiądziesz do pociągu.)

Z kolei o wysiadaniu ze środków transportu można mówić za pomocą następujących konstrukcji:

 

 1. a) get out of– przy wysiadaniu z samochodu, taksówki itp., np.

She got out of the car to buy a newspaper.

(Wysiadła z samochodu, żeby kupić gazetę.)

 1. b) get off– przy wysiadaniu ze środków transportu publicznego, takich jak autobus, samolot i pociąg, ale także przy zsiadaniu z roweru czy motocyklu, np.

I want to get off the bus at the next stop.

(Chcę wysiąść z autobusu na następnym przystanku.)

 • Dodatkowe zadania o rodzinie i środkach transportu:


Comments are closed.